10. juni kl 13.00 – 14.00 er det en høytidelig avduking av minnesmerket over Leading Aircraftsman John Ellwood og resten av mannskapet fra flystyrten i Toverudmarka 30. april 1940. En av mannskapet omkom mens fire hoppet ut i fallskjerm og overlevde. Mange har hørt om flystyrten, men detaljene rundt denne historien er ukjent for de fleste.

Det blir avduking ved ordfører og britisk forsvarsattachè, korpsmusikk og enkel servering.

Innkjøring fra RV285 blir skiltet. Innkjøring er ca 5km nord for Sylling.  Gåtur på ca 1 km som er skiltet. Kartlink innkjøring og Toverudsetra: HER

Engersetra utgår som utfart/parkering til dette arrangementet pga ufremkommelig sti etter trevelt.

 

ellwoodwebannx4