Eiksetra

Eiksetraområdet er et av de mest attraktive friluftsområdene i Lier hele året. Lier kommune eier stedet Eiksetra ved Garsjø, som driftes av DNT Drammen og Omegn. Eiksetra kan bl.a. lokke med et hyggelig serveringssted med fast åpningstid i helgene, sanitæranlegg, skileikanlegg og lysløype, lavvoer og grillplass, natur/kultursti, utlån/utleie av kanoer mm. Stedet er utgangspunkt for et utall av stier og løyper i alle retninger. Du kan også legge tilrettelagte aktivitetsdager, møter og selskaper til Eiksetra etter avtale med bestyrer. Bestyrere: Aldis S. Mortensen og Vidar Pålsøygard. Mobiltelefon: 951 74 581, Fasttelefon: 32 85 52 12, E-post: eiksetra@gmail.com. Les mer om DNT sitt tilbud og arrangementer på deres hjemmeside: www.turistforeningen.no/drammen og følg også med på facebooksiden

 

Solvang

Solvang ligger i samme området, noe innenfor Eiksetra, og er et tradisjonsrikt familieeid serveringssted der du også kan bestille for grupper på forhånd. Telefon: 32 85 54 84. Facebookside for Solvang.

Åpne gårder og andre besøkssteder

Renskaug Vertsgård

Frukt og Juletregården

Madame Tveten/Søndre Tveten gjestegård

Holmin Hester/Jutilen

Den lille krydderhave

Grøntbua

Oftebro Smie