Eiksetra

Eiksetraområdet er et av de mest attraktive friluftsområdene i Lier hele året. Lier kommune eier stedet Eiksetra ved Garsjø, som driftes av DNT Drammen og Omegn. Eiksetra kan bl.a. lokke med et hyggelig serveringssted med fast åpningstid i helgene, sanitæranlegg, skileikanlegg og lysløype, lavvoer og grillplass, natur/kultursti, utlån/utleie av kanoer mm. Stedet er utgangspunkt for et utall av stier og løyper i alle retninger. Du kan også legge tilrettelagte aktivitetsdager, møter og selskaper til Eiksetra etter avtale med bestyrere. Skoleklasser er også velkomne, både for å drive egenaktivitet eller delta på tilrettelagte opplegg.

Bestyrere: Anne Nymoen Jensen og Sven Helgevold. Fasttelefon: 32 85 52 12. E-post: eiksetra@dntdrammen.no

Les mer om DNT sitt tilbud og arrangementer på deres hjemmeside: www.turistforeningen.no/drammen og følg også med på facebooksiden til Eiksetra.

 

Solvang

Solvang ligger innenfor Eiksetra, i enden av Eikseterveien, og er et tradisjonsrikt familieeid serveringssted der du også kan bestille for grupper på forhånd. Det serveres også rømmegrøt i vinterhalvåret. Telefon: 32 85 54 84. Følg ellers med på Facebooksiden for Solvang.

Åpne gårder og andre besøkssteder

Renskaug Vertsgård

Frukt og Juletregården

Madame Tveten/Søndre Tveten gjestegård

Holmin Hester/Jutilen

Den lille krydderhave

Grøntbua

Oftebro Smie