BRASTADÅSEN GRAVRØYSER

Gravrøysfeltet på Brastad utgjør en del av et større kulturmiljø i Brastadmarka, her ligger i alt 8 gravhauger. Et utgangspunkt for å komme hit er å parkere på p-plass syd ved Damtjern, krysse hovedveien og følge blåmerket, skiltet løype.

Gravrøysene var en viktig del av jordbrukskulturen, som etablerte seg i Lier i yngre steinalder og bronsealder (ca. 4000 – 500 f.Kr.). Typisk for bronsealderens gravminner er at de ligger høyt, fritt og langs gamle ferdselsårer eller langs skipsleia. De kan også ligge langs elver og innsjøer, alltid med vid utsikt. Oftest lå bronsealderens gravfelt et stykke unna datidens bosetning. På Brastadåsen syntes røysene å henvende seg mot sør og øst, der det kan ha eksistert en gammel ferdselsåre mot Lierskogen. Gravrøysene kan imidlertid også ha hatt en tilknytning til sjøen. I Bronsealderen sto havet ca. 20 m. høyere enn i dag og Drammensfjorden strakte seg da nesten helt opp til Egge. Fra røysene har man da hatt utsikt til sjøen i vest og sør.

 Skilttavle på Brastadåsen

Brosjyre om 5 fredede kulturminner

(Brastad, Fosskollen bygdeborg, Huseby, Frydenlund og Egge)