LIER-ELGEN Norges største helleristningsfigur som forestiller elg, ble funnet i 2013 i Lier. Elgfiguren måler over 4m i lengde. Den er sett fra siden, med et stort gevir og flere rektangulære riss i kroppen. Elgristningen hører trolig til samme kulturkrets som helleristningene i Skogerveien og på Åskollen i Drammen. Flere slike ristninger finnes på Katfoss i Modum. I mellomsteinalder (ca. 6000 f.Kr.) har de blitt hugget på svaberg i strandsonen. Folket som drev jakt, fangst og fiske har trolig hatt det samme fjordbassenget som sine territorier. Buskerud fylkeskommune har sammen med Lier kommune gjort den innledende registreringen for å sikre kulturminnet. Feltet vil bli gjort tilgjengelig for publikum når de vitenskapelige undersøkelsene er ferdige.

Lierelgen – ny plakat 2017