FOSSKOLLEN BYGDEBORG

Bygdeborgen på Fosskollen ruver majestetisk over Lierbyen, et landemerke i Lier i dag. I eldre jernalder ble dette markante høydedraget benyttet som bygdeborg. Fra toppen er det god utsikt over Lierdalen og Drammensfjorden, og de stupbratte sidene gjør den nærmest uinntagelig fra sør og vest. Mot nord og øst har borgen vært supplert med kraftige murer. Kulturminnet daterer seg trolig til folkevandringstid (400-550 e.Kr.) – en urolig del av vår forhistorie

Brosjyre om fem fredede kulturminner.

(Fosskollen, Brastadåsen gravrøyser, Huseby, Frydenlund og Egge)