Lier gamle stasjon i Lierbyen

Lier stasjon ble først tatt i bruk da Drammenbanen åpnet i 1872, det var fest i 1904 da den smalsporede tertiærbanen mellom Lierbyen og Svangstrand i Sylling startet med ordinær rutetrafikk. Stasjonsbygningen (ekspedisjonshuset) i Lierbyen er fra 1870, og godshuset (pakkhuset) ble reist i 1877. Dette er sannsynligvis Liers første arkitekttegnede hus. Bygningene står fremdeles på samme sted, men jernbanestrekningen ble nedlagt i 1973. Ennå står den gamle jernbanebrua over Lierelva, og hvelvbrua i granitt brukes i dag noe utvidet som riksveitrasé. Ved Lier stasjon har tre jernbanevogner kommet tilbake på et nylig anlagt spor, her drives i dag (2015) Toget pub. På stasjonsområdet ellers er det serveringsvirksomhet, butikker, galleri og seniorsenter. Det er anlagt sykkelsti-tursti på den gamle trasèen fra Lierbyen til Sylling. Deler av strekningen går på Vestsideveien og Linjeveien, men mye av traseen går på den nedlagte Lierbanen gjennom vakkert kulturlandskap. Turstien er godt skiltet og det er satt opp 7 informasjonstavler langs hele strekningen til Sylling.

 

Brosjyre – Lierbanen ( 2017)

Brosjyre – Lierbanen (1993)