VELKOMMEN TIL GJELLEBEKK SKANSE, OBELISKEN OG TRANBY NATURSTI

Gjellebekk ligger på nordsiden av E18 mellom Lierskogen og Tranby, kulturmiljøet dekker stort sett samme areal som Gjellebekkmyrene naturreservat, med det omkringliggende Tranby landskapsvernområde. Det sentrale området ble i 1978 gitt status som naturreservat etter naturvernlovens § 8. Kulturmiljøet omfatter gravminner og dyrkingsspor fra eldre tider, og veifar, forsvarsanlegg og marmorbrudd fra nyere tid, som samlet ligger til grunn for områdets svært høye verdi. I tillegg går “Den gamle Kongeveien”, ferdigstilt rundt 1670 går gjennom området. Området er i dag et viktig turområde og rekreasjonsareal, etter lokalt initiativ er det også laget en natur- og kultursti som dekker nyere tids kulturminner.

Gjellebekk skanse Bakgrunnen for skansene på Gjellebekk var Den store nordiske krig som startet allerede i 1700. I 1716 ville den svenske krigerkongen Karl 12. prøve å erobre hele Norge, og 21. mars dette året ble Kristiania besatt (minus Akershus festning). Den norske/danske hæren forflyttet til Gjellebekk skanse – etter å ha prøvd å ta skansene 2 ganger (via Ringerike og Hakadal) så  måtte Karls den 12 gi opp og dra tilbake til Sverige – kanskje ble et blad av Norge sin historie bladd om her, hvem vet hva som ville skjedd om Norge ble en del av Sverige disse vinterdagene i mars 1721…? I flere hundre år lå skansene på Gjellebekk gjemt og glemt, før de ganske sensasjonelt ble gjenoppdaget av oberstløytnant, suksessforfatter og liung Leif Hamre i 1978. Han brukte sin fagmilitære kunnskap og gamle militærkart fra 1716 som hjelpemiddel, og stor var jubelen da han gjenfant rundt 10 av de gamle skansene som halvsirkelformede ”skåler” med jord og stein foran. I dag er dette et av Liers mest spennende kulturminner, og skansene på Gjellebekk har altså vært med på å forme Norges historie.

Obelisken Marmorbruddene ligger rett ved skansene, og her var det stordrift i ca 20 år rundt 1750. Østerrikeren Joseph Keller (derav Joseph Kellers vei) ledet driften av marmorbruddet, og i en årrekke ble flere tusen tonn med gjellebekkmarmor fraktet til København. Her skulle steinen brukes til å bygge Fredrikskirken (Marmorkirken) i den danske hovedstaden. Dette enorme byggeprosjektet ble aldri fullført i kong Fredrik 5.’s levetid, men først avsluttet av en rik kjøpmann i 1875. Gjellebekkmarmoren var kjent for å være vakker med fargenyanser fra lys til mørk grå med striper. Ikke bare danskene tok den i bruk, lokalt er både den innvendige trappa i den eldste delen av Drammen rådhus og døpefonten i Tangen kirke lagd av marmor fra Gjellebekk. I dag er deler av området ved Høgdabakkene på Gjellebekk gjengrodd, men spor av bruddene sees flere steder (all drift nedlagt rundt 1960). Inne i skogen står det også en åtte meter høy marmorobelisk og forteller sin del av historien om denne industrielle virksomheten. Den ble reist i 1749, og støtten er et minne om kong Fredrik 5.’s besøk på Gjellebekk samme år. Tranby natursti I skogen her i Høgda i Gjellebekkområdet er det laget en natursti som er ca 1800 m lang og den er merket med små skilt som forteller om planter, dyr og lokalhistorie. Stien er laget for at turgåere skal få større interesse for naturen og kjennskap til Tranby/Lier sin historie. Stien går gjennom Tranby Landskapsvernområde og Gjellebekkmyrene naturreservat ligger også i nærheten. Etablert i 1985 av: Skogbruksetaten i Lier, Buskerud Skogselskap, Lier Skogeierlag, Lier naturvernlag og Fylkesmannen i Buskerud

Brosjyre om Gjellebekk skanse

Ny brosjyre om Gjellebekk skanse

Ny registreringsrapport: Gjellebekk skanse md omliggende strukturer – 2016 – (kommer)

Utarbeidet av Forsvarsbygg nasjonale festningsverk på oppdrag fra Buskerud fylkeskommune og Lier kommune

Skjøtselsplan for Gjellebekk skanse – 2016 – (kommer)

Utarbeidet av Forsvarsbygg nasjonale festningsverk på oppdrag fra Buskerud fylkeskommune og Lier kommune

 

Bilder fra jubileumsmarkeringen 29.mai 2016 – på Gjellebekk skanse