For den lokalhistorisk interesserte

Det har bodd folk i Lier fra isen trakk seg tilbake for ca 8000 år siden. I kommunen finnes mange naturressurser, vi har et gunstig klima og en sentral beliggenhet. Det har derfor vært attraktivt og naturlig å bosette seg her i bygda. En følge av dette er at vi har mange interessante kulturminner og spor av menneskelig aktiviteter. På denne siden vil du finne omtaler av et utvalg av kommunens sentrale og interessante kulturminner og kulturmiljøer.

Har du steder som du særlig synes vi bør presentere og der du kanskje kan bidra med informasjon og bilder, så send oss gjerne innspill via epost til gunn.kjaraas@lier.kommune.no.  Du kan også finne mye spennende informasjon om de eldste registrerte kulturminnene i bygda du går inn på www.kulturminnesok.no , lete deg fram til Lier eller zoomer inn på akkurat det stedet du ønsker å bli bedre kjent på. Kommunen har også fått gjennomført en kulturminneregistrering som du kan se HER.

Lier Bygdetun ligger sentralt i Lier ved Paradisbakkene, som er del av Norges første offentlige kjørevei, bygget etter sølvfunnene i Kongsberg i 1623. Lier Bygdetun ble åpnet for publikum i år 2000, og samme år valgt til Liers tusenårssted, et møtested for Liers befolkning med forankring i historien. Lier Bygdetun er en stiftelse, etablert i 1990.  Det sitter representanter fra Lier Historielag og Lier kommune i stiftelsens styre. Hver sommer vises det en ny utstilling med et aktuelt tema, i tillegg arrangeres det ulike tilbud, følg med i pressen og på bygdetunets egen hjemmeside.

 

1. Huseby og St. Hallvard 

2. Gjellebekk skanse, Obelisken og Tranby natursti

3. Brastadåsen gravrøyser

4. Fosskollen bygdeborg

5. Gilhusodden friluftsområde med “russerkorset”

6. Lier bygdetun

7. Helleristning – Lierelgen

8. Sylling kirke med krigsgravene

9. Gamle Lier stasjon, bygninger og dagens bruk

10. Oberst Heg`s statue og Haugestad forsamlingslokale og storstue

Historiske veifar og stier – turbrosjyrer

1. Lierbanen. Historien til Lierbanen: Ny brosjyre    (Gammel brosjyre)

2. Pilegrimsleden gjennom Lier ( Leden går fra Tønsberg til Oslo og videre til Trondheim) – kommer

3. Gamle Drammensbanen 

4. Kongeveien gjennom Lier – historikk og dagens bruk – kommer

5. Hulvei – ved Vinkova på Hennummarka – kommer

 

Kommunen samarbeider med Lierbygda O.lag om et turopplegg til kulturminner: Natur og kulTUR