LIER BYGDETUN

En av Liers flotteste kulturperler er Lier Bygdetun sentralt beliggende midt i Lier,  ved Paradisbakkene – en del av Norges første offentlige kjørevei.

Bygdetunet ble åpnet for publikum i år 2000 og har siden hatt årlig skiftende sommerutstillinger og jevnlige arrangementer. Skolen og gjestgiveriet med sidebygninger ble ferdigstilt i 2005 og utgjør hovedbygningene rundt bygdetunets sentrale torg. Ferdig utbygd vil bygdetunet i tillegg bl.a. bestå av et komplett gårdstun og en husmannsplass. Bygningene blir liggende i et naturlig opparbeidet kulturlandskap.
Lier Bygdetun er en privat, selvstendig stiftelse med faste tilskudd fra Lier kommune og Lier Historielag, og med fortsatt stor dugnadsinnsats, først og fremst av medlemmer fra historielaget, men flere andre foreninger og enkeltfrivillige er også med.

Lier Bygdetun er valgt til Liers tusenårssted – et aktivt møtested for en ny tid med forankring i historien.

Mer informasjon finner du på Bygdetunets hjemmeside, her!

Konserter, Eplefestival og julemarked – og mye mer

Midt i Lier Bygdetuns store eiendom ligger utendørsamfiet som ble bygd som en særlig gave fra Lier kommune og også med statlige midler etter at bygdetunet ble valgt til Liers tusenårssted. Amfiet brukes til ulike arrangementer og konserter, både i bygdetunets regi og som arena for andre arrangører. Mer enn 1000 personer kan lett få plass for en utendørskonsert i vakre omgivelser!

Lier Bygdetun har vist seg som en fin ramme rundt mange arrangementer. Faste arrangementer som bygdetunet selv er arrangør for, er Eplefestivalen (september) og julemarkedet «Glædelig jul» 2. søndag i advent. 1. mai og 17. mai har også ofte blitt markert på tunet. I sommersesongen er det alltid flere søndager med særlig kulturprogram, gjerne med familieprofil slik at det også er aktiviteter for barna. Følg med på www.lier-bygdetun.no og i lokalavisene for omtale.

Tidsreisen: Dette er et nytt sommerferietilbud til barn og unge mellom 8-13 år i Lier, i tidsrommet juni/juli. Barna reiser 100 år tilbake i tid, får nytt navn og ny identitet – i tidsriktige og vakre omgivelser på Lier Bygdetun. Dette er et samarbeide mellom Lier Historielag, Lier Husflidslag, Lier Bygdetun og Lier kommune. Tilbudet annonseres på kommunens hjemmesider i februar/mars – følg med!

Den kulturelle skolesekken ( DKS) Lier Bygdetun har faste tilbud for skolene i Lier, “en gammeldags skoletime”/ Årets sommerutstilling for 6 klasse og Arkitekturvandring for 8/9 klasse

Lag og foreninger: Flere lag og foreninger har faste lokaler på bygdetunet.