Denne nettsiden driftes av Lier kommune ved Kultur og Fritid. Kontakt: krov@lier.kommune.no

Lieropplevelser, med tilhørende digitale flater, skal inspirere innbyggere i Lier til å være mer i friluft! Turmuligheter og organiserte aktiviteter i friluft er noe av det viktigste Lieropplevelser ønsker å formidle.

Lier har unike naturgitte forutsetninger for å drive friluftsliv. Med tre store markaområder, Drammensfjorden i sør og Holsfjorden i nord, Lierelva, markavann, kulturlandskap, kulturminner, spesielle naturtyper og mye mer, har Lier et variert tilbud til friluftsinteresserte. Lier kommune ble kåret til Årets Friluftslivskommune i Friluftslivets År 2015.

Det finns flere nasjonale turportaler, som har konkrete turforslag for Lier og/eller regionen. Vi anbefaler spesielt www.ut.no, men sjekk også ut disse:

www.godtur.no

www.lommekjent.no

www.finnemarka.com for turtips og aktuell info for Finnemarka, bla mye om fiske.

Nettsiden ble opprettet i 2014 primært for å fremme friluftsliv og delvis ifbm Friluftslivets År 2015. Nettsiden skal revideres og bli mer omfattende ila 2018, med den hensikt å være en samlende nettside for kultur i kommunen. Dvs at også info om kulturscenen, barne- og ungdomstilbud, Lierdagene og mye mer skal inn under samme nettside.