Denne nettsiden driftes av Lier kommune ved Kultur og Fritid.

Lieropplevelser, med tilhørende digitale flater, skal inspirere innbyggere i Lier til å være mer i friluft! Turmuligheter, bilder og arrangementer er noe av det viktigste Lieropplevelser ønsker å formidle. Nettsiden inneholder informasjon om turmuligheter, arrangementer, offentlige friluftsområder, kulturminner, lover og regler med mer. Denne “friluftsinformasjon” lå tidligere ute på kommunens gamle nettsider.

Lier har unike naturgitte forutsetninger for å drive friluftsliv. Med tre store markaområder, Drammensfjorden i sør og Holsfjorden i nord, Lierelva, markavann, kulturlandskap, kulturminner, spesielle naturtyper og mye mer, har Lier et variert tilbud til friluftsinteresserte.

Det finns flere nasjonale turportaler, som har konkrete turforslag for Lier og/eller regionen. Vi anbefaler:

www.ut.no

www.godtur.no

www.lommekjent.no

 

Nettsiden ble opprettet i 2014.

Vi tar gjerne imot spørsmål og innspill!

Kontaktperson er Kristoffer Øverland; kristoffer.overland@lier.kommune.no, 32220268