Det er mange regionale og lokale friluftsorganisasjoner/foreninger som er aktive i Lier. Kommunen er blant annet medlem i to friluftsråd og har et nært samarbeid med DNT Drammen og Omegn m.fl. De ulike aktørene jobber med alt fra naturvernsaker, jakt og fiske, organiserte turer/aktiviteter, åpne arrangementer mm – ofte en kombinasjon av disse tingene. De fleste lag og organisasjoner har hjemmesider (som er listet opp under), men er også på facebook der man kan følge med på deres aktiviteter. Hvis du går inn på Lieropplevelser sin facebookside kan du se hvilke sider vi følger med på.

Regionale:

DNT Drammen og Omegn

Oslofjordens Friluftsråd

Oslo og Omland Friluftsråd

Skogselskapet Buskerud

Buskerud JFF

Skiforeningen

Forum for Natur og Friluftsliv

 

Lokale:

Drammens Sportsfiskere

Lierelva Fiskeforening

Vestre Sylling og Øverskogen JFF

Naturvernforbundet i Lier

Drammensmarkas Venner

Kjekstadmarkas Venner