Stolpejaktenstolpejakt_1865

Lierbygda O-lag ønsker velkommen til enkel turorientering/stolpejakt i nærmiljøet i Lier. Dette er lette turer som har grønn   fargekode – det vil si at turene går langs gangveier i bebyggelse eller like i nærheten av bebyggelse. Turene  med i alt 40 poster er tilgjengelig med både rullestol og barnevogn. Postene er stolper med o-lagets merke og en egen kode. Materiell i konvolutt med tre o-kart, startkort, instruksjonsfolder m.m. kan hentes på Servicetorget i Rådhuset og hos Lier Frisklivssentral i Fosshagen Ressurssenter. Dette kan også lastes ned fra www.turorientering.no (må lage brukerkonto)

I år går rundene på tre steder i Lier: Eikenga, Rundt Hvalsdammen (fra Årkvisla) og Eiksetra. Kartene er i stor målestokk: 1:5.000 og 1: 4.000.

 PREMIER

Det er premier hvis man besøker mange nok poster. Det er  to typer premier:

A, Merker.:

o   Gullmerket: 30 poster av 40 mulige

o   Sølvmerket: 20 poster av 40 mulige

o   Bronsemerket: 12 poster av 40 mulige

B: “Større” premier som trekkes blant de som sender inn startkort eller bruker turorientering.no til å registrere besøkte poster.

Send inn startkortet til adressen som står på startkortet: Lier-Trimmen, Sognaveien 5, 3404 Lier. Kontakt: Arne Ask, tlf 32 85 24 25.

KONTAKT

Kontakttelefonen for Stolpejakten er 32 85 24 25, evt mobil 45 44 65 73. E-post: arneask43@gmail.com