VELKOMMEN TIL SYLLING KIRKE

Sylling kirke,  trolig bygget på 1100 tallet, viet St. Margareta og St. Hallvard. Ny kirke i 1852, men stener fra den gamle kirken ligger i som grunnmur. En kirkeklokke fra 1300-tallet er fremdels i bruk. Olavskilden, ligger like bak kirken Altanåsen natursti.

På kirkegården står 10 engelse gravstøtter fra 2. verdenskrig, hver 17.mai legger skoleelever ned markblomster til minne om det som skjedde i Maidalen, 9 april 1940. Et engelsk fly styrtet, 9 døde, en overlevende Ogwyn Georg, han falt ut fra flyet i 1000m høyde fra et Short Sunderland fly, i dyp snø, der ble han funnet av Johan Bråten og fraktet til Drammens sykehus. Han satt som fange på Akershus fram til 1945. Han kom i ettertid tilbake til ulykkesstedet og Sylling kirkegård.

Hvert år i mai arrangerer Sylling menighetsråd tur til Maidalen hvor det er satt opp en minnestatue. I løpet av 2.verdenskrig var det stor aktivtet i Lier, med flere dramatiske hendelser, ”gutta på skauen” gjorde en stor innsats for landet med sabotasjeaksjoner.

Brosjyre kirkene i Lier