Friluftsområder og badeplasser

Kommunen drifter flere flotte friluftsområder. Med friluftsområder menes her områder som er lett tilgjengelig og er tilrettelagt for allmennheten, bl.a. er det fint å bade på de fleste av dem. Flere av områdene er statlig sikret og eies av kommunen.

 P-plass ved Asdøljøvet (v Ringeriksvn.) er stengt inntil videre pga vegarbeid. Vegvesenet skal anlegge en midlertidig p-plass våren 2018 i Østengaveien.

DSC_1681

Engersand

Engersand friluftsområde er forholdsvis stort og ligger vakkert til ved Drammensfjorden, ikke så langt fra grensen mot Røyken. Her finner du parkskog, store gressarealer, basketbane, sandvolleyballbane, sandstrand, svaberg og badebrygge. Området har parkeringsplass, toalett, grillplass og det er kyststiforbindelse til Engersand havn. Adr: furusetveien 24

 

 

 

GilhusoddenFullSizeRender

Gilhusodden friluftsområde ligger også fint til ved Drammensfjorden mellom Linnesstranda og Gilhus Bruk. Her er fin og langgrunn sandstrand (Obs: Plutselig brådypt, ­merket sommerstid) og gressareal samt en sandvolleyballbane. Området er tilrettelagt for rullestol brukere med hellelagte stier og fiskebrygge. Plassen har enkelt toalett og en tur­parkeringsplass ved inngangen til området. Gilhusodden grenser til Linnesstranda naturreservat, og særlig i hekketiden ber vi alle om å vise hensyn til fuglene. Gilhusodden er en populær fiskeplass både sommer og vinter. Adr: innkjøring til p-plass ved linesstranda 24.

Det ligger også en utlånsbåt ved Gilhusodden.  Dette er et samarbeid mellom BUA Lier og NJFF Buskerud, og inngår i det landsomfattende prosjektet 1 nøkkel – 100 båter. Båtnøkkel kan lånes på BUA Lier i åpningstid for innbyggere i Lier, uten krav om å være medlem i NJFF.  Man kan også låne elmotor til bruk på båten ved Gilhusodden. BUA Lier har også fiskeutstyr til utlån, både til isfiske og sommerfiske.

 

 

 

FjordparkenIMG_2563

Fjordparken ligger ved Drammensfjorden ved grensen mot Drammen og elveparken videre innover mot bysentrum. Området omfatter et grøntbelte med plen og enkel beplantning, sandstrand, benker og turvei fra Drammens grense og på utsiden av industriområdet på Lierstranda sør. Adkomst enten via elveparken i Drammen (ABB-tomta/Monter) eller fra adkomstvei bak industriområdet (Hellik Teigen) på Lierstranda.

 

 

 

SvangsstrandIMG_6110

Svangstrand ligger innerst i Holsfjorden i Sylling. Området består av parkskog, plen­arealer, sandvolleyballbane og strand med grus. Her finnes også badebrygge, utegrill, klatrestativ og toaletter. Adr: følg Svangstrandveien ned til fjorden.

 

 

 

 

HolmenvikaIMG_1745

Holmenvika ligger på vestsiden av Holsfjorden ca 7km fra Sylling. Her er det en langgrunn sandstrand, gressarealer, badebrygge og toaletter. Følg Modumveien nordover fra Sylling, etter ca 7km ligger Holmenvika langs veien.

 

 

 

 

DamtjernDamtjern 1

Damtjern ligger ved toppen av Lierbakkene mellom Reistad og Liertoppen. Området har plenarealer, svaberg, sandstrender, badeflåte og toaletter. I tjernets sydende ved hoved­parkeringen er det etablert rullestolrampe. Det er fritt fiske i vannet og mange ulike fiskearter. Damtjern er et fint turutgangspunkt for kortere turer i Damåsen og f.eks innom  bygdeborgen på fosskollen, eller lengre turer i Kjekstadmarka. Adr: vannet ligger langs Lierbakkene (282)

Det ligger også en utlånsbåt ved Damtjern i sørenden av vannet. Dette er et samarbeid mellom BUA Lier og NJFF Buskerud, og inngår i det landsomfattende prosjektet 1 nøkkel – 100 båter. Båtnøkkel kan lånes på BUA Lier i åpningstid for innbyggere i Lier, uten krav om å være medlem i NJFF.

 

 

 

Hvalsdammen

Hvalsdammen er et hyggelig oppdemmet skogstjern med badeplasser, grillplasser og stupebrett. Du kan kjøre nesten fram til tjernet via Årkvislaveien i Lier, med flere turvei- og stialternativer fra parkeringsplassen. Alternativt kan du gå eller sykle fra ulike utgangspunkter i Drammen (Spiraltoppen, Neperudjordet m.fl) eller fra Undersrud i Lier. Det er mye ørret i vannet. Adr: følg Årkvislaveien til du kommer til P-plass.

 

 

Skapertjernskptj

Skapertjern ligger i Kjekstadmarka i skogen ovenfor Linneslia. Du kommer hit enkelt bl.a. via stier fra gamle jernbanelinjen. Parkering kan du finne både i enden av Sklapertjernveien og ved jernbanelinjen øverst i Gullaugkleiva. Et flott skogsvann med flere fine rasteplasser og bademuligheter. Det er abbor og ørret i vannet, og også kreps. Adr: P-plass ligger ved Skapertjernveien 11 (Myrvoll)

 

 

 

 

Asdøltjernasdøltj.

Asdøltjern er et oppdemmet tjern som ligger i Vestmarka på grensen til Asker. Dette er et populært badevann med fine rasteplasser flere steder. Du kommer hit på sti gjennom velkjente Asdøljuvet, som er en spennende og villmarkspreget tur. Mange starter turen ved P-plass ved Ringeriksveien i bunn av juvet (obs denne er per.d.d stengt pga veiarb. – midlertidig p-plass anlegges av vegvesenet våren 2018). Du kan også gå hit på stier fra Tranbyområdet, eller kjøre  inn via den såkalte “Engerveien”, som er en grusvei som går opp i marka ved Østre Enger ved Sylling (bomavgift).

 

 

 

Eiksetra/Garsjø Padling på Garsjø

Garsjø ligger i Finnemarka ved Eiksetra og Solvang, med biladkomst via Eikseterveien. Fine rasteplasser på begge sider av tjernet og tilgang på Finnemarka. Det er ingen plasser her som er spesielt tilrettelagt for bading.