friomr_kart2

Friluftsområder og badeplasser

Kommunen drifter flere flotte friluftsområder. Med friluftsområder menes her områder som er lett tilgjengelig og er tilrettelagt for allmennheten, bl.a. er det fint å bade på de fleste av dem. Flere av områdene er statlig sikret og eies av kommunen, mens noen er privat eid.

 P-plass ved Asdøljøvet (v Ringeriksvn.) er stengt inntil videre. Vegvesenet jobber med å etablere en midlertidig p-plass som trolig er klar høsten 2017.

DSC_1681

Engersand

Engersand friluftsområde ligger vakkert til ved Drammensfjorden like ved grensen mot Røyken. Her er parkskog og store gressarealer med ballsletter, lekeapparater og sandvolleyballbane, sandstrand, svaberg og badebrygge. Området har også parkeringsplass, toalett, grillplass og det er kyststiforbindelse til Engersand havn. Adr: furusetveien 24

 

 

 

GilhusoddenFullSizeRender

Gilhusodden friluftsområde ligger også fint til ved Drammensfjorden mellom Linnesstranda og Gilhus Bruk. Her er fin og langgrunn sandstrand (Obs: Plutselig brådypt, ­merket sommerstid) og gressbakke med sandvolleyballbane. Området er tilrettelagt for rullestol brukere med hellelagte stier og fiskebrygge. Plassen har enkelt toalett og en tur­parkeringsplass ved inngangen til området. Gilhusodden grenser til Linnesstranda naturreservat, og særlig i hekketiden ber vi alle om å vise hensyn til fuglene. Det er svært populært å drive isfiske utenfor gilhusodden de vinterene isen blir trygg, og man kan få ferskvannsfisk og saltvannsfisk i samme hull! Adr: innkjøring til p-plass ved linesstranda 24.

 

 

 

FjordparkenIMG_2563

Fjordparken ligger ved Drammensfjorden ved grensen mot Drammen og elveparken innover mot bysentrum. Dette er et av de siste friområdene som er opparbeidet ved fjorden, og omfatter et grøntbelte med plen og enkel beplantning, sandstrand, benker og turvei fra Drammens grense og på utsiden av industriområdet på Lierstranda sør. Adkomst enten via elveparken i Drammen (ABB-tomta/Monter) eller fra adkomstvei bak industriområdet (Hellik Teigen) på Lierstranda.

 

 

 

SvangsstrandIMG_6110

Svangstrand ligger innerst i Holsfjorden i Sylling. Området består av parkskog, plen­arealer, sandvolleyballbane og strand med grus. Her finnes også badebrygge, utegrill og toaletter. Adr: følg Svangstrandveien ned til fjorden.

 

 

 

 

HolmenvikaIMG_1745

Holmenvika ligger på vestsiden av Holsfjorden ca 7km fra Sylling. Her er det en langgrunn sandstrand, gressarealer, badebrygge og toaletter. Følg Modumveien nordover fra Sylling, etter ca 7km er holmenvika langs veien.

 

 

 

 

DamtjernDamtjern 1

Damtjern ligger ved toppen av Lierbakkene mellom Reistad og Liertoppen. Området har plenarealer, svaberg, sandstrender, badeflåte og toaletter. I tjernets sydende ved hoved­parkeringen er det etablert rullestolrampe. Det er fritt fiske i vannet og mange ulike fiskearter. Damtjern er et fint turutgangspunkt for kortere turer i Damåsen og f.eks innom  bygdeborgen på fosskollen, eller lengre turer i Kjekstadmarka. Adr: vannet ligger langs Lierbakkene (282)

 

 

 

Hvalsdammen

Hvalsdammen er et hyggelig oppdemmet skogstjern med badeplasser, grillplasser og stupebrett. Du kan kjøre nesten fram til tjernet via Årkvislaveien i Lier, med flere turvei- og stialternativer fra parkeringsplassen. Alternativt kan du gå eller sykle fra ulike utgangspunkter i Drammen (Spiraltoppen, Neperudjordet m.fl) eller fra Undersrud i Lier. Det er mye ørret i vannet. Adr: følg Årkvislaveien til du kommer til P-plass.

 

 

Skapertjernskptj

Skapertjern ligger i Kjekstadmarka i skogen ovenfor Linneslia. Du kommer hit enkelt bl.a. via stier fra gamle jernbanelinjen. Parkering kan du finne både i enden av Sklapertjernveien og ved jernbanelinjen øverst i Gullaugkleiva. Et flott skogsvann med flere fine rasteplasser og bademuligheter. Det er abbor og ørret i vannet, og også kreps. Adr: P-plass ligger ved Skapertjernveien 11 (Myrvoll)

 

 

 

 

Asdøltjernasdøltj.

Asdøltjern er et oppdemmet tjern som ligger i Vestmarka på grensen til Asker. Dette er et populært badevann med fine rasteplasser flere steder. Du kommer hit på sti gjennom velkjente Asdøljuvet, som er en spennende og villmarkspreget tur. Mange starter turen ved P-plass ved Ringeriksveien i bunn av juvet (obs denne er per.d.d stengt pga veiarb.). Du kan også gå hit på stier fra Tranbyområdet, eller kjøre  inn via den såkalte “Engerveien”, som er en grusvei som går opp i marka ved Østre Enger ved Sylling (bomavgift).

 

 

 

Eiksetra/Garsjø Padling på Garsjø

Garsjø ligger i Finnemarka ved Eiksetra og Solvang, med biladkomst via Eikseterveien. Fine rasteplasser på begge sider av tjernet og tilgang på Finnemarka.