Fiskemuligheter i Lier

Lier byr på mange fiskemuligheter, både i innlandsvann, Drammensfjorden og Lierelva.

Lierelva er en av Norges aller beste sjøørretelver og holder også en del laks. Man bør være kjent i elva, og det er spesielt viktig å fiske når vannstanden er riktig, dvs elva må ikke gå for stor eller for liten. Fiskeplasser som er lett tilgjengelig, med parkeringsmuligheter, er bla i området ved Grøttet (grøttegata) eller ved Lierbyen.

I sjøen – Drammensfjorden – er det fritt fiske med stang og det er spesielt populært med isfiske de årene isen er trygg. De fleste rusler ut på isen fra Gilhusoddenområdet. Her kan man få mange forskjellige arter, og ferskvannsfisk og saltvannsfisk svømmer side om side. Torsk, makrell, sjøørret, hvitting, sei, flyndrer, abbor og sik er de vanligste artene. På en godværsdag kan det være over 100 isfiskere på isen. Sommerstid er Gilhusodden og Engersandområdet mye brukt til fisking, og akkurat som på vinteren så kan man få mange ulike arter.

Det er mange gode ørret- og abborvann i Finnemarka, og man kan også få fin ørret i Skapertjern i Kjekstadmarka. I Damtjern ved Lierbakkene er det mange arter og lett for barna å få fisk, og man trenger ikke fiskekort.

I Holsfjorden i Sylling er det diger ørret og gjedde, samt mange andre arter, men her bør man absolutt ha båt for å få fisk.

I både innlandsvannene og i Drammensfjorden er det bra fiske vår og høst, og på vinteren når isen ligger trygg. Man kan også ha bra fiske midt på sommeren, men da er det ofte best tidlig morgen, kveldstid eller ved ruskevær.

I Lier er det to aktive lokalforeninger; Lierelva Fiskeforening og Vestre Sylling og Øverskogen JFFDrammens Sportsfiskere er en annen stor forening som også er aktive i Lier, spesielt i Finnemarka. Foreningene arrangerer aktiviteter for medlemmene og har mye kunnskap om fiskemulighetene i “sitt område”.

Spørsmål om fiske kan også rettes til krov@lier.kommune.no 

Utlån av fiskeutstyr og båter

Det er en utlånsbåt i Lier, ved Gilhusodden. Dette er et samarbeid mellom BUA Lier og NJFF Buskerud, og inngår i det landsomfattende prosjektet 1 nøkkel – 100 båter. Båtnøkkel kan lånes på BUA Lier i åpningstid for innbyggere i Lier, uten krav om å være medlem i NJFF.  Man kan også låne elmotor til bruk på båten.

BUA Lier har også fiskeutstyr til utlån, både til isfiske og sommerfiske. I samarbeid med BUA tilbyr også Eiksetra Turisthytte utlån av fiskeutstyr.

 

Fiskekort og regler

Det er grunneier som har retten til fiske i elver og innlandsvann, så der det ikke selges fiskekort må man ha grunneiers tillatelse. Noen steder praktiseres det også fritt fiske. I sjøen trenger du ikke fiskekort, men merk at det er minstemål for mange arter og evnt fredningssoner utenfor elveløp.

For fiskekort og regler for Lierelva se fiskeforeningen sin side: www.lierelva.com. I tillegg til å kjøpe fiskekort må man betale fiskeravgift til staten (dette gjelder kun ved fiske etter sjøørret og laks i elv, og er en årsavgift). Da kan man også fiske i andre elver i Norge. Avgiften kan betales her: Miljodirektoratet

Fellesfiskekort for hele Finnemarka kan handles på www.inatur.no Barn under 16 år fisker gratis. Her kan man også kjøpe jaktkort for Finnemarka.

Røyken og Åros JFF selger både fiskekort og krepsekort for Skapertjern, bla med mulighet for sms-kjøp.

 

Jakt

I likhet med fiske, så er det grunneier som har retten til jakt og fangst. Selges det ikke jaktkort må man derfor ha grunneiers tillatelse. I tillegg er jakt generelt underlagt mer restriksjoner enn fiske, blant annet med krav om avlagt jegerprøve, jakttider for ulike arter og ofte regionale- eller lokale bestemmelser.

I Lier er det kun i Finnemarka det selges jaktkort for “allmennheten”. Kort kan kjøpes på www.inatur.no Det selges kort både for småvilt og rådyr.

Se ellers mer info på www.lier.kommune.no om vilt og jakt HER