Skiturer

Lier kommune er kjent for å satse på å tilrettelegge og holde god kvalitet på skiløyper i hele bygda. Vi har erfarne og dyktige løypekjørere som setter sin ære i å tilby gode forhold både for turgåere og konkurranseløpere. Vi samarbeider også med nabokommunene om å sikre et godt sammenhengende løypenett og felles markedsføring og fortløpende oppdateringer på tre nettsider:

www.lier-ski.com
www.skisporet.no
www.skiforeningen.no (“markadatabasen”, gjelder for Vestmarka og Kjekstadmarka og her finner du også skiturforslag)

BUA Lier låner ut skiutstyr, både langrenn, alpint, snowboard mm.