Sykkel

Lier har flere fine muligheter for sykkelturer både nede i Lierdalen og innover i marka. Spesielt godt egnet og populære er Gamle Drammensbanen og Lierbanen. I tillegg er det mange grusveier i markaområdene som egner seg til sykling.

Forslag på fine sykkelturer i Lier får du på www.ut.no

I Finnemarka er det gjort en omfattende jobb med å merke og skilte sykkeltraseer (orange farge i turkart).

BUA Lier låner ut sykler og tilbehør, og har også noen elsykler til utlån.

For å unngå konflikter mellom syklende og turgåere har Norsk Organisasjon for Terrengsykling (NOTS) utarbeidet anbefalinger for syklister som kalles Stivettreglene;

­

  1. Vær omtenksom og hyggelig i møte med turgåere.
  2. Du har alltid vikeplikt for fotgjengere.
  3. Begrens farten slik at du ikke er til fare eller ulempe for andre, særlig langs veier og stier som innbyr til høy hastighet, eller i uoversiktlige partier.
  4. Brems ned til gangfart i god tid før du passerer andre på en smal sti.
  5. Ikke lag nye spor. Dersom du ikke har ferdigheter til å forsere en hindring, gå av sykkelen.
  6. Unngå å sykle på spesielt sårbare stier like etter perioder med mye nedbør.
  7. Ikke lag stien bredere ved å sykle utenom vanndammer eller hindringer.
  8. Bær sykkelen gjennom myrområder slik at det ikke dannes dype spor.
  9. Ikke lås bakhjulet i bratte nedoverbakker.
  10. Dersom to syklister møtes i en bakke, har den som sykler oppover forkjørsrett.