Lier kommune har 3 “turtellere”. Dette er mobile enheter som plasseres ved stier, friluftsområder o.l. for å registrere bruken av områdene.

Hvorfor telle?

Dokumentasjon på bruk av friluftsområder er viktig og gir grunnlag for bedre prioriteringer ved bruk av kommunale og statlige anleggsmidler.

Tellinger gjøres både i et kortsiktig og langsiktig perspektiv. Man ser bruken av  områdene slik det er idag, med effekten av f.eks årstider og arrangementer, og man kan sammenligne ulike typer områder/anlegg ut fra bla beliggenheten. Samtidig er det svært interessant å foreta registreringer på samme lokaliteter etter noen år, gjerne før og etter tilretteleggingstiltak (eller andre endringer) i området.

Hvordan  tellingene foregår

Tellerne står ved samme lokalitet i nøyaktig ett år slik at man kan se årstidsvariasjonene. Det er viktig å merke seg at tellerne først og fremst registrerer fotgjengere. Dvs at syklister, løpende eller skigåere, som har en viss fart, ikke alltid blir registert. Derfor plasseres tellerne stort sett der det er vanligst å ferdes til fots, men såklart vil dette også ofte være ved stier/løyper som også brukes mye av sykkel mm. Det finnes innretninger som er dedikert til å telle syklister mm, men dette er både kostnadskrevende, mer kompliserte og lite mobile løsninger.

Tellerne registrerer også hvilken retning folk ferdes.

Følg med på pågående tellinger!

Tellerne står for tiden ved de følgende utfartspunktene: Fjordparken, Kraft og Elvestien i Lierbyen. Tellingene startet/tallene er f.o.m. 10.april 2018. Følg med på tellingene på vår visningsside ved å klikke på bildet under eller HER  

Bilde av visninsside

 

 

 

 

Forslag til aktuelle steder å foreta tellinger, eller spørsmål, kan mailes HIT

Tidligere tellinger

Her kan du se tall fra tidligere tellinger klikk på lokaliteten for å se mer info:

GJELLEBEKK

Passeringer totalt: 63 657. Telleren var plassert ved utfartsparkeringen til gjellebekk, i starten av sti/løypa innover i Kjekstadmarka.

GILHUSODDEN

Passeringer totalt: 52 306. Telleren var plassert ved P-plass, der stien mot friluftsområdet starter.

GAMLE DRAMMENSBANEN

Passeringer totalt: 48 000. Telleren var plassert ved Brastad, ca 1,5 km fra Lierbyen.

BYGDETUNET

Passeringer totalt: 44 748. Telleren var plassert ved hovedinngang/porten.

KYSTSTIEN ENGERSAND

Passeringer totalt: 27 331. Telleren var plassert mellom Engersand havn og Engersand friluftsområde.

FLÅTAN

Passeringer totalt: 26 017. Telleren var plassert ved turvei/løypa som går mot “Strongløypa”, nær boligområdet på Flåtan.

KANADA

Passeringer totalt: 21 454. Telleren var plassert ved skiløype/skogsbilvei ved brua over Solbergelva.

* For Kanada og Gjellebekk er det lagt til 7 dager ekstra (dvs 12 mnd+1 uke). Dette er for å kompensere for reduserte tellinger som følge av et massivt snøfall januar 2018.