Lier kommune har 3 “turtellere”. Dette er mobile enheter som plasseres ved stier, friluftsområder o.l. for å registrere bruken av områdene.

Hvorfor telle?

Dokumentasjon på bruk av friluftsområder er viktig og gir grunnlag for bedre prioriteringer ved bruk av  kommunale og statlige anleggsmidler.

Tellinger gjøres både i et kortsiktig og langsiktig perspektiv. Man ser bruken av  områdene slik det er idag, med effekten av f.eks årstider og arrangementer, og man kan sammenligne ulike typer områder/anlegg ut fra bla beliggenheten. Samtidig er det svært interessant å foreta registreringer på samme lokaliteter etter noen år, gjerne før og etter tilretteleggingstiltak (eller andre endringer) i området.

Hvordan  tellingene foregår

Tellerne står ved samme lokalitet i ett år slik at man kan se årstidsvariasjonene. Det er viktig å merke seg at tellerne først og fremst registrerer fotgjengere. Dvs at syklister, løpende eller skigåere, som har en viss fart, ikke alltid blir registert. Derfor plasseres tellerne stort sett der det er vanligst å ferdes til fots, men såklart vil dette også ofte være ved stier/løyper som også brukes mye av sykkel mm. Det finnes innretninger som er dedikert til å telle syklister mm, men dette er både kostnadskrevende, mer kompliserte og lite mobile løsninger.

Tellerne registrerer også hvilken retning folk ferdes.

Følg med på pågående tellinger!

Tellerne står for tiden ved de følgende utfartspunktene: Gjellbekk, Flåtan/stoppenkollen og Kanada. Tellingene startet 28. jan 2017. Følg med på tellingene på vår visningsside ved å klikke på bildet under eller HER  (TELLERNE ER FOR TIDEN INNE TIL VEDLIKEHOLD OG FLYTTES TIL NYE LOKALITETER. TALL KAN DERFOR VÆRE MIDLERTIDIG MISVISENDE )

Bilde av visninsside

 

 

 

 

Forslag til aktuelle steder å foreta tellinger, eller spørsmål, kan mailes HIT

Tidligere tellinger

Her kan du se tall fra tidligere tellinger:

GAMLE DRAMMENSBANEN

Passeringer totalt: 48 000. Telleren var plassert ved Brastad, ca 1,5 km fra Lierbyen.

BYGDETUNET

Passeringer totalt: 44 748. Telleren var plassert ved hovedinngang/porten.

KYSTSTIEN ENGERSAND

Passeringer totalt: 27 331. Telleren var plassert mellom Engersand havn og Engersand friluftsområde.

GILHUSODDEN

Passeringer totalt: 52 306. Telleren var plassert ved P-plass, der stien mot friluftsområdet starter.

 

Trim til topps

Lier kommune har postkasser utplassert på noen av de mest kjente toppene i Lier. Dette er Storsteinsfjell, Eggekollen, Gjevlekollen, Hørtekollen, Asdøljuvet, Glasåsen og Fosskollen. Man kan skrive seg inn i turbok og være med i trekning av turkopper. I 2017 var det totalt 12880 personer som skrev seg inn i bøkene!