Natur og kulTUR (Ukas kulturminnepost)

Lierbygda O-lag og Lier kommune v/Kultur og fritid samarbeider om turopplegget Natur og kulTUR  som hver uke i sommerhalvåret gir deg et turmål der du kombinerer tur med mulighet for informasjon om lokalhistorie og/eller kulturminner i Lier. Under kan du se årets program og mer info, og det legges forløpende ut nærmere informasjon om hver enkelt tur på denne siden. Kontaktperson er Gunn Kjæraas.

 Fullt program for 2018: HER

 

21. april er det åpning av Natur og kulTUR 2018, kombinert med BUA-sykkeldag, ved BUA Lier (Gamle Hegg skole, verkstedveien 2, Lierbyen). Se plakat under:

 kultpost_sykkeldag

 

 

 

Post nr 2: Lierbyen – Jaren gravhaugTur 2 Jaren gravrøys

Gravhaugen på Jaren er av en så høy verdi at den var med på lista over Liers viktigste kulturminner i Kulturminneåret 1997. Her ble innbyggerne oppfordret til å stemme på Liers viktigste kulturminne, blant annet var også Haugstua og Paradisbakkene med, men det var gravminnet på Huseby søndre som “vant”.

Kulturminnet på Jaren har en stor lokal verdi. Området tegner et representativt bilde av jernalderens gravskikk på en middels gård i Lier. Gravrøysen har en nær relasjon til høydedraget det ligger på. Her er det snakk om både kildeverdi, opplevelsesverdi og formidlingsverdi. Haugen er relativt godt bevart.

Turen fra Lierbyen sentrum til Jaren gravhaug er på 2,7 km. Den hvite postkassa med bok henger ute 21. april til 31. mai.

 

 

Post nr 1: Drammensbanen – Kjellstad holdeplassTur 1 Kjellstad

Tur 1 i Natur og KulTUR 2018 går fra Gamle Hegg skole til Kjellstad holdeplass på Drammensbanen.

Traseen til Drammensbanen gjennom Lier er et kulturminne fra 1872. Men visste du at opprinnelig skulle jernbanen gått via Hyggen? Men en klok unggutt (flisegutt) trodde det var mulig å legge banen ned gjennom Sørumåsen og via det som senere ble Lierbyen. Men Kjellstad holdeplass på slettene mot Drammen var ikke med fra begynnelsen i 1872. Det var bønder i området som “presset” fram holdeplass på Kjellstad for å frakte jordbruksvarer med tog til Drammen og Oslo noen år etter åpningen.

Drammensbanen var opprinnelig smalsporet og brua over Lierelva var lagd av tre. Nåværende steinbru var ferdig i 1915. Normalspor kom i 1920 og Drammensbanen ble elektrisk i 1922.

Drammensbanen om Gamle Lier stasjon og Kjellstad holdeplass ble nedlagt i juni 1973.

Den hvite postkassa med bok henger ute 21. april til 31. mai.