Natur og kulTUR (Ukas kulturminnepost)

Lierbygda O-lag og Lier kommune v/Kultur og fritid samarbeider om turopplegget Natur og kulTUR  som hver uke i sommerhalvåret gir deg et turmål der du kombinerer tur med mulighet for informasjon om lokalhistorie og/eller kulturminner i Lier. Under kan du se årets program og mer info, og det legges forløpende ut nærmere informasjon om hver enkelt tur på denne siden. Kontaktperson er Gunn Kjæraas.

 Fullt program for 2018: HER

 

 

Post nr 12: Lett tur til utsiktspunktTur 12 Justadåsen

Denne turen på 1,4 km fra Kleivdammen til Justadåsen har litt stigning, men må betegnes som lettgått. Den hvite postkassa i oktober henger like ved hytta Åsheim – som har tilhørt gården Ask Nordre siden 1933.

Utsikten utover Lierdalen, Asker og videre østover er god… Ta med sitteunderlag og noe godt å spise og drikke.

Dette er den siste turen i Natur og KulTUR for 2018. Søndag 4. november er det treff på Eiksetra kl. 12.00 – 14.00. Har du tatt 9 turer er du berettiget til en liten minnepremie. På hyggekveld søndag 18. nov kl. 16.00 på Tranby menighetshus trekkes det ut fire større premier!

Post nr 11: Tur til markas mest idylliske tjernTur 11 Skorpen

Tjernet Skorpen vil vi regne for det mest idylliske tjernet i vår del av marka. Tjernet ligger nordover fra demningen på Løken, men det er ikke sti dit så vi må merke med rød/hvite bånd den siste del av turen. Fra Solvang er det 1,6  km å gå, mens det er 2,5 km å gå fra Eiksetra.

Vi ønsker oss bilder fra Skorpen som kan sendes til: arneask43@gmail.com . Den hvite postkassa vil henge oppe til og med søndag 4. november. Da er det treff på Eiksetra kl. 12.00 – 14.00.

Post nr 10: Tur til ukjent kalkovnTur 10 kalkovn Siljusæter

Like vest for Siljuseter er det rester av en kalkovn – ukjent for folk flest. I Lier kommune og Lierbygda O-lags opplegg skal vi besøke den i september, men vi skal gå fra området ved Dambekk. Man kjører opp Sørseterveien til Dambekk og til et åpent område hvor man kan parkere. Det er bompenger på Sørseterveien. Fra p-plassen blir det merket med rød/hvite bånd til kalkovnen vest for Siljuseter. Dette er en tur på ca 1,4 km.

Brent kalk ble blant annet brukt til byggingen av Sjåstad kirke som stod ferdig i 1894, men kalk har også blitt brukt som jordforbedringsmiddel.

 

Post nr 9: Eggekollen Tur 09 Eggekollen

I hele september henger den hvite postkassa på Eggekollen. En kultur-tur til utsiktspunktet Eggekollen bør en ta minst en gang hvert år. Lørdag 8. september går motbakkeløpet Eggekollen Opp med utgangspunkt fra Egge skole.

Tar en turen en annen dag enn 8. september er Kleivdammen et bra utgangspunkt.  Det er ca 1,2 km å gå langs merket sti. Merk deg at «vår» postkasse er hvit, mens «Trim Til Topps»-kassa på samme sted er grønn. Husk å skrive deg inn i bøkene før du nyter utsikten fra Eggekollen.

En kan også gå fra Sørsetra som ligger nord for kollen. Veien til  Sørsetra går opp fra Vestsideveien ved Øksne. Dette er en bomvei – 40 kroner å betale.

Post nr 8: Til en spennende del av LierbanenTur 08 Lierbanen

Kulturminnene etter Lierbanen (1904 – 1936) er både mange og spennende. For august har vi i Natur og KulTUR valgt oss en tur fra Sjåstad Idrettsbane og nordover Baneveien på sykkel til Sveregropa. Turen er på ca. 2,6 km og går via Liers “geografiske midtpunkt” langs Baneveien og Brurbergveien. Ved Linløkka (hvor merking med bånd begynner) svinger en brått ned en traktorvei før en igjen er på lierbanetraseen. Følger så traktorveien / stien til den hvite postkassa til Lier kommune og Lierbygda O-lag.

For de sprekeste kan en ta sykkelen fatt helt fra Lierbyen til den hvite postkassa og kanskje videre til Sylling – det er godt merket og turen vil da bli ca 17 km.

En kan også ta turen til turmålet på ca 1,7 km sørover Baneveien med parkering ved Tronstad Bruk.

En egen brosjyre er lagd om Lierbanen – den finnes på nettet.

Post nr 7: Til LelangenTur 07 Lelangen

På denne varme sommertiden kan en dukkert være fristende. Vi i Natur og KulTUR har derfor valgt vannet Lelangen som ett av to turmål i august.

Vi tror at navnet Lelangen kan ha oppstått etter lengden på vannet. Men det kan også være fristende å mene at vannet har fått navnet etter formen som en ljå – etter den tydelige kroken vannet gjør i nordenden.

Den hvite postkassa henges opp midt på vannet – like ved hytta til Øivind Bjerknes. Dit er det ca 2,2 km å gå langs skiløypa fra kafeen Solvang og 3,1 km fra Eiksetra.

Forleng gjerne turen videre til Lelangsplassen – som man kan leie av Statskog. Gå inn på www.inatur.no. Det er 5 sengeplasser på hytta, 2 soverom, robåt følger og koster 850 kr pr. døgn.

Post nr 6: Til Gjeterhytta i VestmarkaTur 6 Gjeterhytta

Andre tur for juli i Natur og KulTUR går til hjertet av vår del av Vestmarka – til Gjeterhytta ved Heiahytta. Asdøltjernveien/ Engerveien er stengt, så Lierbygda O-lag vil merke fra P-plassen på Solli i Asker. Merkingen vil gå langs en skiløype og videre langs traktorvei  fram til Gjeterhytta. Kommer det regn vil det være mulig å gå fra Asdøltjern – langs blåmerket sti og god skilting.

Hytta var eid av Tranby Sambeitelag, men er nå i privat eie.

I boka “Seterliv og kølabrenning” står det om Oskar Padderud som var gjeter i 31 år i Vestmarka. Sikkert med Gjeterhytta som et av faste utgangspunkter.

Det er ca 2,2 km å gå fra Solli til Gjeterhytta – på god sti og traktorvei. Og kanskje du får “hilse” på noen beitedyr også?

Post nr 5: “Heibu”, tur til stor huleTur 5 Heibu

Tur 5 i Natur og KulTUR i juli går til en stor hule på Storsteinsfjellplatået. Denne store hula er kalt “Heibu”, og må ikke forveksles med hytta Heibu på stien fra Eggevollen til Storsteinsfjell. Veien til hula går på blåmerket sti fra Eggevollen, forbi hytta Heibu og tar av stien i enden av et myrområde. Den siste strekningen er “stiløst”, men merket med rød/hvite plastbånd.

Hula Heibu er blitt brukt av enkeltpersoner, grupper og dyr i mange år. På turkartet “Drammen Nordmark” er den merket med et 4-tall. Og der står det også at hele 14 personer har overnattet der samtidig. Kanskje du vil overnatte der i juli-natten?

Det er ca 1,7 km å gå dit fra Eggevollen.

Post nr 4: til Brastadåsen gravrøyserTur 4 Brastadåsen 2

Gravrøysene på Brastdåsen regnes å ha svært høy verdi. De 4-5 røysene er blant de eldste kulturminnene som er synlig i Lier. Landskapet i dette kulturminneområdet består av store flaberg med glissen furuskog.

Gravrøysene er lave og er lette å finne. Utformingen tyder på at de er fra bronsealderen. Gravminner fra denne tiden trenderer til å ligge nær ferdselsveier.

Vi merker fra P-plassen ved Damtjern til gravrøysene på Brastadåsen. Strekningen er ca 1,1 km

 

 

 

Post nr 3: til krigsminnemerke i ToverudmarkaTur 3 Toverudmarka

Denne turen går til området der et engelsk fly styret 30. april 1940. En av mannskapet omkom mens fire hoppet ut i fallskjerm og overlevde.

Det blir avdukning av et minnesmerke i området søndag 10. juni. Mer info om arrangementet: HER

ENDRING: DENNE POSTEN UTGÅR RESTEN AV PERIODEN PGA STENGT VEI MM!

 

 

Post nr 2: Lierbyen – Jaren gravhaugTur 2 Jaren gravrøys

Gravhaugen på Jaren er av en så høy verdi at den var med på lista over Liers viktigste kulturminner i Kulturminneåret 1997. Her ble innbyggerne oppfordret til å stemme på Liers viktigste kulturminne, blant annet var også Haugstua og Paradisbakkene med, men det var gravminnet på Huseby søndre som “vant”.

Kulturminnet på Jaren har en stor lokal verdi. Området tegner et representativt bilde av jernalderens gravskikk på en middels gård i Lier. Gravrøysen har en nær relasjon til høydedraget det ligger på. Her er det snakk om både kildeverdi, opplevelsesverdi og formidlingsverdi. Haugen er relativt godt bevart.

Turen fra Lierbyen sentrum til Jaren gravhaug er på 2,7 km. Den hvite postkassa med bok henger ute 21. april til 31. mai.

 

 

Post nr 1: Drammensbanen – Kjellstad holdeplassTur 1 Kjellstad

Tur 1 i Natur og KulTUR 2018 går fra Gamle Hegg skole til Kjellstad holdeplass på Drammensbanen.

Traseen til Drammensbanen gjennom Lier er et kulturminne fra 1872. Men visste du at opprinnelig skulle jernbanen gått via Hyggen? Men en klok unggutt (flisegutt) trodde det var mulig å legge banen ned gjennom Sørumåsen og via det som senere ble Lierbyen. Men Kjellstad holdeplass på slettene mot Drammen var ikke med fra begynnelsen i 1872. Det var bønder i området som “presset” fram holdeplass på Kjellstad for å frakte jordbruksvarer med tog til Drammen og Oslo noen år etter åpningen.

Drammensbanen var opprinnelig smalsporet og brua over Lierelva var lagd av tre. Nåværende steinbru var ferdig i 1915. Normalspor kom i 1920 og Drammensbanen ble elektrisk i 1922.

Drammensbanen om Gamle Lier stasjon og Kjellstad holdeplass ble nedlagt i juni 1973.

Den hvite postkassa med bok henger ute 21. april til 31. mai.