Ukas kulturminnepost

Lierbygda O-lag og Lier kommune v/Kultur og fritid samarbeider om et opplegg kalt Ukas kulturminnepost som hver uke i sommerhalvåret gir deg et turmål der du kombinerer tur med mulighet for informasjon om lokalhistorie eller kulturminner i Lier. Vi legger fortløpende ut nærmere beskrivelse av turene på denne siden. Kontakt er Gunn Kjæraas.

 Program for 2017:

folder_kulturminnepost2017_web

 

 

 

 

Tur nr 20, ved Liers gamle drikkevannssystem, 30.sept – 16. oktKart 20 Løken

Ukas kulturminnepost nr 20 henger ved demningen på Løken. Løken og Vrangen var opprinnelig to vann med en liten bekk mellom. Ved opprettelsen av Liers drikkevannssystem i 1956, ble Løken og Vrangen demmet opp ca 2 m, og ble dermed til ett vann. Vannene ligger i Lier, Nedre Eiker og Drammen. Vannet ble frigitt til friluftsformål i 2007.

Den hvite postkassa til henger faktisk i Drammen kommune, og er den siste posten i 2017. Den henger oppe fra 30. sept til 16. okt.

Det er “mottakerdag” på Eiksetra søndag 1. okt 12.00 – 14.00 – kom da med egenregisteringsskjemaet og få enkel premie.

Tur nr 19,  strammestasjonen på Skakkleivåsen, 23.sept – 9.oktKart 19 Skakkleivåsen

Strammestasjonen på Skakkleivåsen er et spektakulært kulturminne. Taubanen fra kalkgruven på Gjellebekk, til sementfabrikken ”Norge” på Siporex-området, ble anlagt i 1917.

I en rett linje fra Gjellebekk til Engersand ble skogen snauhogd i et bredt belte. 98 master med fire fundamenter skulle reises – med svære stokker som ble lunnet på stedet.

Taubanen hadde tre strammestasjoner hvor kablene ble skjøtet sammen. Hver stasjon hadde fire lodd som strammet kablene – for bærekablene veide hvert lodd 20 tonn og for kablene som bar de tomme ”kørjene” var vekten 10 tonn.

Vi går fra p-plassen på Gjellebekk til Skakkleivåsen – en strekning på ca. 2,6 km. Den hvite postkassa henger oppe fra 23. september til 9. oktober.

 

Tur nr 18, til Tverken, 16.sept – 2.oktKart 18 Tverken

Området ved Tverken tilhørte Lier (Berskog gård) til 1951. Det har vært servering på Tverken siden 1930. Den gang het stedet Heiahytta, men i en navnkonkurranse ble Tverken vinner. Tverken har brent to ganger – først i 1935, så i 1965. Nå er det Åssiden IF som driver stedet.

Tverken sportskapell ble bygd i 1938. Det er jevnlig gudstjeneste i kapellet, også med liunger som vertskap.

Den hvite postkassa til Ukas Kulturminnepost henges opp på informasjonstavla på Tverken i tiden 16. september – 2. oktober. Til Tverken kommer man fra Undersrud, Årkvisla eller Landfalltjern – alle med gode p-plasser og god merking. Fra Landfalltjern er det 2,6 km å gå langs “traktorvei” til Tverken. Fra de andre utgangspunktene er det stier.

Tur nr 17, Skjærsvann, tid for de lange turene, 9. – 25.septKart 17 Skjærsvann

Nå på høstene er det tid for de “lange” turene i Ukas Kulturminnepost. Vi var sist søndag på langtur til kaffepost på hytta Setervang mellom Storsteinsfjell og Skimtvann. Nå skal vi prøve ut den nye parkeringsplassen i Rustanveien og den nye blåmerket stien mot Skjærsvann og evt videre til Gjevlekollen.

Ruta vi har valgt er ca. 3,5 km, men har en del oppoverbakke. Den hvite postkassa henger opp fra lørdag 9. sept til mandag 25. sept.

 

 

 

Tur nr 16, Setervang, 2.sept – 18.sept (kaffedag 3.sept)Kart 16 Setervang

“Vi hadde alltid en rast på trappa på hytta Setervang på vei til Tverken i gamle dager”, forteller trimleder Arne Ask. Hytta ligger langs den blåmerkede stien fra Storsteinsfjell til Skimtvann og videre til Tverken.

Kaffedagen blir søndag 3. september kl. 12.00 – 14.00. Da kan ivrige kulturminnetrimmere sette hverandre i stevne. Utgangspunktet er Eiksetra og en følger blåmerket sti sørøstover ca 2,3 km. Den hvite postkassa er oppe helt til 18. september.

Og vi kan røpe at kassa ved Eggedammen (litt lenger øst) vil være oppe til og med 10. september.

 

Tur nr 15, kort tur til Dynodammen, 26.aug – 11.septKart 15 Dynodammen

Dynodammen kan etter hogst sees fra jernbanelinja ved Gullaug. Dammen måtte bygges her fordi Skapertjern var “opptatt” i 1917, da Gullaug Fabrikker ble satt i drift. Skapertjern ga fra 1899 vann til Drammen by. Vannet til kulturminnet Dynodammen kommer fra bekker i Gyriåsen.

I skogsområdet hadde Gullaug-gårdene tidlig på 1800-tallet flere husmannsplasser: Slottet, Setra, Høgda, Ullen, Nygård og Solhaug.

Parkering skjer på jernbaneparkeringen oppe i Gullaugkleivene. Det er kun 1 km å gå til den høye demningen på Dynodammen (Sprengstoffdammen). Den hvite postkassa til Lier kommune / Lierbygda O-lag henger oppe fra 26. august til 11. september.

Tur nr 14, Sandungen i Vestmarka, 19.aug – 4.septKart 14 Sandungen

Store Sandungen er det største vannet i Vestmarka. Vannet som slippes gjennom demningen strømmer videre til Asdøltjern, deretter ned Asdøljuvet/Asdøla, som møter Lierelva nedi dalen.

Sommeren 2007 ble Store Sandungen frigitt for friluftsformål etter å ha vært belagt med drikkevannsrestriksjoner i 52 år. Årsaken var at reservevannledningen fra Glitre via Drammen til Asker f.o.m. den datoen var operativ, og innsjøen var ikke lenger Askers reservevannforsyning.

I år går turen til en fin voll på nordsiden av vannet. Fra Engervollen på Engerseterveien (bompenger med mobil) er det ca 1,8 km å gå på godt opparbeidet sti og vei, via Sagtomta, til den hvite postkassa til Lier kommune og Lierbygda O-lag. Postkassa ligger i Asker.

 

Tur nr 13, Eggedammen, 5. – 21.augKart 12 Eggedammen

Turen i tiden 5. august – 21. august går til et skikkelig kulturminne; Eggedammen vest for Storsteinsfjell. Det lille tjernet og dammen i Storemyr, sør for Storsteinsfjell, ble demmet opp og brukt til å gi energi til sager nedover Sogna. Blant sagene som fikk vann fra Eggedammen var en som stod der innkjøringen til Sønderhellene er i dag. Stedet het Sagtomta. Fire sager er avmerket på Lier-kartet fra 1844.

Som guttunge løp Gunnar Skretteberg opp til Eggedammen og Storemyr og slapp opp for vannet til sagene. Demningene var lagd av tre og er borte i dag.

                                                .

Tur nr 12, idyllisk tjern på Øverskogen, 22.jul – 7.augKart 12 Damvann

Ukas Kulturminnetur i tiden 22. juli – 7. august går til et helt nytt turmål: Damvann på Øverskogen. Med bil er det ikke spesielt vanskelig å nå Damvann. Stikkord er: Røineveien, Øvre Skustad vei og følge rød/hvite merkebånd. Like etter Øvre Skustad gård er det en liten p-plass ved bom. Herfra er det ca 1,2 km å gå på traktorvei og sti. Ta gjerne med badetøy!

 

 

 

 

Tur nr 11, Hvalsdammen, 1. – 24.julKart 11 Hvalsdammen

Turen i Ukas Kulturminnepost går i tiden 1. juli til 24. juli til et viktig kulturminne i Liers historie. Vannet fra Myrdammen, Hvalsdammen og Eikdammen var viktig for virksomheten nede i Vivelstaddalen, med mølledrift, sag, brenneri m.m.  Demningen på Hvalsdammen er ikke med på Lier-kartet fra 1844, men ble trolig bygd 30 – 50 år senere da næringsvirksomheten i hele Lierbygda tok fart. Vivelstad bygdemølle ble bygd i 1888 og ble drevet med vannkraft fra bl.a. de tre dammene fram til 1917.

Det er tilrettelagt for bading i Hvalsdammen med bl.a. stupebrett.

Tur nr 10, Eiksetra – Vakkertjern, 24.jun – 10.julKart 10 Vakkertjern

Ukas Kulturminnepost er i nærheten av hytta Jutulen sørøst ved Vakkertjern. På flaberget ved hytta er det lett å gå ut i vannet for å ta en forfriskende dukkert.

Merkingen starter ved Eiketra og går et stykke opp Dritarbakkene før den tar en egen sti til Vakkertjern. Ukas Kulturminnepost vil henge i Drammen kommune, men noen bred grensegate finnes ikke.

Det blir dessverre ikke noe kaffedag i O-lagets regi p.g.a. andre gjøremål, så ta heller selv med kaffe til en rast ved turmålet. Det er ca 2 km å gå til Vakkertjern fra Eiksetra.

 

Tur nr 9, Undersrud – Furuhall, 17.jun – 3.jul                           Kart 09 Furuhall

Turen i Ukas Kulturminnepost går nå til hytta til familien Aasland på søndre del av Storsteinsfjellplatået. Den ble bygd i 1947. Hyttas navn er Furuhall. Det er ca 2,8 km å gå fra friluftsparkeringen på Undersrud. Vi anbefaler å gå etter blåmerket sti til turmålet.

Utsikten fra Furuhall er unik. I øst ser en Vardåsen og Oslofjorden. I sør ser en helt til Klokkarstua i Hurum. I sørvest kan Konnerud-området sees. Den hvite postkassa til Lier kommune og Lierbygda O-lag henger oppe fra 17. juni til 3. juli.

Søndag 18. juni er det friluftsgudstjeneste ved Furuhall kl. 12.00. Da blir det trolig mulig å kjøre bil opp de bratteste bakkene.

Tur nr 8, til Liers “tak”, 10. – 26.junKart 08 Hørtekollen

Også for deltagere fra andre deler av Lier bør en tur opp til Hørtekollen være på aktivitetsplanen. Den hvite postkassa i Ukas Kulturminnepost henger oppe ved utsiktspunktet på Hørtekollen 10. – 26.juni. Du vet at Hørtekollen er nevnt  i Liersangen? Turen på 1,7 km fra Fagerliåsen byggefelt opp til toppen er svært bratt – men godt blåmerket. Ta gjerne med kikkert – hvor mange kirker ser du? Husk også å skrive navnet ditt i Trim Til Topps boka i den grønne postkassa.

 

 

Tur nr 7, Eggevollen – Askfjell, 3. – 19.junKart 07 Askfjell

Ukas Kulturminnepost er i tiden 3. juni – 19. juni på et flott utsiktspunkt, oppe på Askfjell, som ligger under Storsteinsfjell (rett over den bratt fjellveggen som kan ses fra bygda). Det er en forholdsvis bratt (og utydelig) sti opp dit fra Eikseterveien. Askfjell er ikke like mye besøkt som Storsteinsfjell. Det merkes med rød/hvite bånd til Askfjell fra Kleivdammen.

Stedet er valgt fordi man her kanskje kan se og høre noen av de rovfuglene som hekker i området.  Vi går like forbi der Asksetra lå – og som har et sagn beskrevet i Finnemarka I.

Dette er sommerens 7. kulturminnetur i regi av Lier kommune og Lierbygda O-lag. Neste tur går opp til Hørtekollen.

 

Tur nr 6, nyt utsikten fra Altanåsen, 27.mai – 12.junKart 06 Altanåsen

Tenk at i 1908 ville Sylling være egen kommune, men anmodningen ble avslått inne i departementet. Når man ser utover Holsfjorden og Sylling, skjønner man at politikerne i Sylling den gang ville ha det fine kulturlandskapet for seg selv. Togforbindelse med Nedre Lier hadde man jo, og likså båtforbindelse nordover til Sundvollen.

Altanåsen har funksjon som “Trollskogen” under Jordbæreventyret 1. juli – men da er nok den hvite postkassa til Ukas Kulturminnepost tatt ned.

Parkeringen skjer ved Sylling kirke, og det er kun ca 1 km langs merket løype til toppen av Altanåsen.

 

Tur nr 5, til idylliske Skapertjern, 20.mai – 5.junKart 05 Tjennsløkka

Kommunen og O-lagets kulturminnetur nr 5 (av 20) går til husmannsplassen Tjennsløkka i nordenden av Skapertjern. “Alle veier fører til Skapertjern” – for eksempel fra Linneslia via molybdengruvene, fra Gullaug friluftsparkering på den nedlagte Drammensbanen, og fra friluftsparkeringen i Skapertjernsveien (Myrvoll, der vår merking går fra).

Skapertjern ble kjøpt av Drammen kommune i 1899 for å sikre drikkevann til byen da det ble det for lite vann fra Klopptjern og Frydenbergdammen. Etter at Glitrevannverket ble satt på i 1981 ble Skapertjern kun reservevannkilde for Drammen. Nå er vannet frigitt til friluftsformål.

På plakaten som kommer på Tjennsløkka får en lese om vakre Tjennsrosa som bodde der for lenge siden. Turen er ca 2,8 km.

 

Tur nr 4, Glasåsen, 13.mai – 29.maiKart 04 Glasåsen

Turen går nå til et sted med lang kveldssol – Glasåsen. Glasåsen kommer av ordet glas som en tolker som sol i nedgang. Det er her sola skinner lengst i Lier. Stedet ligger 356 m.o.h. og utsikten er fantastisk.

Turen fra Kraft p-plass øverst på Tranby til Glasåsen er kort, ca. 1,5 km, men bratt. Det er blåmerket sti dit via Kraft travbane.

Det er også Trim Til Topps kasse på Glasåsen. Turmålkassa for Ukas Kulturminnepost er hvit.

 

 

 

Tur nr 3, Kraft – Bøsetra, 6.mai – 22.maiKart 03 Bøsetra

Mange skiløpere har gått over Bøsetra med utgangspunkt fra p-plassen ved Kraft,  til servering på Solli.

Turen i Ukas Kulturminnepost til Bøsetra er ca 3,3 km – vi merker langs blåmerket vei/sti fra Kraft via Gulliksrud og Brenna. Dette er første gang Ukas Kulturminnepost kommer til Bøsetra.

Kulturminnet Bøsetra var en seter i tidligere tider under Bø-gårdene, men i tiden ca. 1730 – ca 1900 var den en husmannsplass. Lier-kartet fra 1844 viser derfor hus på Bøsetra. Siste husmann het Carl Normand og kom fra Sverige.

 

Tur nr 2, idylliske Klopptjern, 29.apr – 15.maiKart 02 Klopptjern

Tur 2 i Ukas Kulturminnepost går til grensen mellom Lier og Drammen – til idylliske Klopptjern. Tjernet var vannreservoar for deler av Drammen fra 1860 årene, og en vei ble opparbeidet inn til drikkevannet. Også en damvokterbolig ble bygd ved vannet, den ble revet i 1985. På plassen ved den hvite postkassa var det musikkpavlijong og danseplass. Det var også et stort antall bord og benker ved grassletta. Serveringen skjedde fra et bord av Gjellebekkmarmor.

I en vise står det: Og kommer du til Klopptjern ind, da blir du glad og karsk i sind…

Fra Spiralen er det ca 1,2 km å gå på god vei – litt bratt et sted. Spiralen kafe er åpen fra tirsdag til søndag.

 

 

Tur nr 1 2017, Drammensbanen – Reistad, 22.apr – 8.mai

Kart 01 Reistad

Den første turen i Ukas Kulturminnepost i 2017 går fra Rådhusparken til Reistad holdeplass på Drammensbanen. Traseen til Drammensbanen gjennom Lier er et kulturminne fra 1872, men visste du at jernbanen opprinnelig skulle gått via Hyggen? En klok unggutt (flisegutt) trodde det var mulig å legge banen ned gjennom Sørumåsen og om det som senere ble Lierbyen. Drammensbanen var opprinnelig smalsporet og brua over Lierelva var lagd av tre. Nåværende steinbru var ferdig i 1915. Normalspor kom i 1920 og Drammensbanen ble elektrisk i 1922. Drammensbanen om Gamle Lier stasjon og Reistad holdeplass ble nedlagt i juni 1973.

 

 

Turer 2016

Tur nr 20 2016 , til Skimten, 1. okt – 17.oktkart-20-skimten

Årets siste Kulturminnetur går til Skimtvarden. Dit er det ca 2,3 km å gå langs rødmerket sti fra Eiksetra friluftssenter. Den hvite postkassa henger oppe fra 1. oktober til 17. oktober.

Er det Skimtvann eller Skimtheia som er utgangspunkt for navnet, mon tro.
I det første tilfellet må en tro at navnet er av skimt = glimt, blink av en ustadig lysning, som sikter til at vannet gir lysskinn ved badeberget i den sørøstre vika.
I det andre tilfellet må en tro at skimt = ”det vi kan øyne, se utydelig”, knytter seg til utsikten fra høyden ved varden.
Skimten ligger på 553 m. o. h. Dette er et av de mest besøkte turmålene i Drammensmarka. Skimtvarden ligger på grensen mellom Lier og Drammen.

 

 

Tur nr 19, se sykehustomta fra sjøsiden, 24.sept – 10.oktkart-19-fjordparken

Her kan du ta kulturminneturen langs Fjordparken og se sykehustomta på Brakerøya fra sjøsiden. Det er et tilrettelagt og  idyllisk område som er turmålet i tiden 24. september til 10. oktober.

Turen starter i Drammen, ved Drammen Fjernvarme på Brakerøya – inn fra rundkjøringen på Brakerøya. Og den passerer grensen til Lier etter noen hundre meter. Hele turen er på 0,9 km.

 

 

Tur nr 18, til Tverken, 17.sept – 3.okt18tverken

Neste tur i Ukas Kulturminnepost i Lier går til Tverken. Den hvite postkassa henger oppe fra 17. sept til 3. okt. Turen dit fra Landfalltjern er litt over 3 km. Husk bompenger. Hva med å ta turen dit fra Eiksetra?

Det er gudstjeneste i Tverken sportskapell både søndag 18. september og søndag 25. september, begge dager kl. 12.00.

 

 

 

Tur nr 17, til geologisk kulturminneminne, 10. – 26.septKart 17 Jutulhogget

Turen nå i Ukas Kulturminnepost går til et fenomen som mange undrer seg over – svære steiner, store som hus – på en skogslette ved Vakkertjern.

Den hvite postkassa henger oppe i tiden 10. september – 26. september. I år blir det merket fra p-plassen nedenfor Solvang serveringssted mot Løken og videre opp blåmerket sti sørover til vårt lokale Jultulhogg. Turen blir da på ca. 2,0 km. Post 77 i Lier-Trimmen er på samme sted.

 

 

 

 

Tur nr 16,  Hestemyr til Fløyten, 3. – 19.septKart 16 Fløyten

Turen i tiden 3. september til 19. september i Ukas Kulturminnepost går i en “ny” trase – fra Hestemyr i Merenmarka til Fløyten. Turen er på ca 1,8 km og går langs traktorvei og skogsbilvei.

Skogshusværet ved Fløyten er ikke med på 1844-kartet og er nok bygd som et skoghusvære for tømmerhoggerne i området etter den tid.

Nå leier Ole Myhrene huset og han har lovt å kjøre inn den store vaffelpressa si søndag 4. september kl. 12.00 – 14.00. Da er det god grunn for å ta turen fra Hestemyr i Merenmarka til Fløyten.

 

Tur nr 15, klassisk tur til Storsteinsfjell, 27.aug – 12.septKart 15 Storsteinsfjell

Den klassiske høstturen til Storsteinsfjell tar du nå? Liunger som liker bygda  – og Liersangen – bør ta en tur til gromutsikten minst en gang i året.

Selv en ytterst rutinert skogsvandrer som H.O Christophersen lot seg beta av det utsyn som åpenbarer seg på Storsteinsfjell.  “For et befriende utsyn. Mot nord og vest endeløse skogmarker, mot øst den brede Lierdal og mot sør den åpne Drammensfjord. Det er ufattelig hvor meget land man overser fra denne høyde”.

Beskrivelsen er hentet fra H. O. Christophersens “Vei og Varde” fra 1961.

Den hvite postkassa i Ukas Kulturminnepost henger oppe fra 27. august til 12. september. Stien fra Eggevollen er godt blåmerket – men flere stier fører til dette turmålet.

 

 

 Tur nr 14, tur til Meripytten, 20.aug – 5.septKart 14 Meripytten

Kulturminneturen til Meripytten starter fra Avdal, med innkjøring på Finnemarksveien ved Sjåstad kirke. Den hvite postkassa henger oppe fra 20. august til 5. september. Det er ved hytta til Tormod Mørk kassa vil henge.

Søndag 21. august kl. 12.00 – 13.00 vil en komme inn i hytta og se fine dørspeil malt av lierkunstneren Gustav Amundsen – omtalt i boka “Skogen er gavmild”.

 

 

 

 

Tur nr 13, besøk på Garsjøkoia, 6.aug – 22.augKart 13 Garsjøkoia

Ukas Kulturminnepost vil gi deg mulighet til å besøke Garsjøkoia – Turistforeningens nye hytte på vestsiden av Garsjø. Den ble innviet av ordfører Gunn Cecilie Ringdal i slutten av mai. Koia ligger 50 meter fra Garsjø og framstår som helt ny. Koia har fire sengeplasser på ett soverom og to plasser på stua. Pris pr døgn er 800 kroner.

Vi legger turen dit fra Martinsløkka og langs nordsiden av Garsjø. Da blir turen på 2,2 km. Vi henger opp den hvite postkassa lørdag 6. august. Søndag 7. august klokken 12.00 er det planlagt “kaffedag” ved koia.

Tur nr 12, til gamle husmannsplassen Haukelisetervollen, 30.jul – 18.augKart 12 Haukelisetervollen

I traktene mot Haukelisetervollen kan det bli mye blåbær å finne. Den hvite postkassa i Ukas Kulturminnepost på vollen skal være oppe fra 30. juli og helt til 18. august.

Dette kulturminnet i form av en husmannsplass er ikke med på 1844-kartet over Lier, men i 1854 får Hans Olsen Torsrud skjøte på plassen. I folketellingen av 1865 gir plassen 1/8 tønne bygg og 1 tønne poteter. Bedøm selv hvordan marka er…

Turen til Haukelistervollen går fra Kraft og er på ca 4,2 km – delvis på skogbilvei og traktorvei. Merket med rød/hvite bånd.

Tur nr 11, til utsikt fra Lahellholmen, 9.jul – 1.aug

Kart 11 Lahellholmen

Lahellholmen ligger i Røyken og er eneste øy i Drammensfjorden. Øya er tilknyttet fastlandet med molo og trebru. I sørvest finnes en liten strand, mens den hvite postkassa i Ukas kulturminnepost ligger på toppen av øya med fin utsikt ut over Drammensfjorden.

I 1948 kjøpte Drammen kommune øya for bruk av byens borgere. På 90-tallet overtok Røyken kommune øya og oppgraderte arealet. Det har vært steinbrudd på øya. Og det er verdt å nevne at mange liunger bruker øya til friluftsaktiviteter – blant annet Lier-Trimmen.

Nedkjøring til p-plass er første vei til høyre etter kommunegrensa. Det er kun 500 m å gå til Ukas Kulturminnepost – som henger oppe fra 9. juli til 1. august.

 

Tur nr 10, badetur til Hvalsdammen, 25.jun – 18.julKart 10 Hvalstjern

Det er nå mulighet for å kombinere bading i Hvalsdammen og finne den hvite postkassa i Ukas Kulturminnepost. Postkassa vil settes opp ved stupebrettet fra 25. juni til 18. juli. Veien fra p-plassen på Årkvisla er kun ca 1 km.

Men turen i Ukas Kulturminnepost går til et viktig kulturminne i Liers historie. Vannet fra Myrdammen, Hvalsdammen og Eikdammen var viktig for virksomheten nede i  Vivelstaddalen med mølledrift, brenneri m.m.  Demningen er ikke med på Lier-kartet fra 1844, men ble trolig bygd 30 – 50 år senere da næringsvirksomheten i hele Lierbygda tok fart. Vivelstad bygdemølle ble bygd i 1888 og ble drevet med vannkraft fra bl. a. de tre dammene fram til 1917.

 

Tur nr 9, langtur til Røinesetra, 11.jun – 4.julKart 09 Røinesetra

Første gang vi hører om Røinesetra er i 1744 – da som seter for to Røinegårder. Den ble nedlagt i ca 1880. Ca 1900 ble en enkel tømmerkoie satt opp, brukt av skogsarbeidere og friluftsfolk. Men på 1970-1980-tallet tok forfallet over. Statskog tok så kontakt med Vestre Sylling og Øverskogen JFF om restaurering – Statskog skulle betale alle utgifter. I 2009 sto koia ferdig restaurert. Nå benyttes koia av VSØJFFs medlemmer og andre friluftsentusiaster. I vinter var det kiosksalg fra koia.

Den hvite postkassa i Ukas Kulturminnepost henger opp fra 18. juni til 4. juli. Søndag 19. juni kl. 12.00 blir det kaffedag fra Røinesetra. Turen langs blåmerket sti fra P-plass ved Røinehaugen blir på ca 4,6 km. Enkel merking fra Røineveien.

 

Tur nr 8,  Asdøljuvet og friluftsgudstjeneste, 12.jun – 27.junKart 08 Asdøltjern

P-PLASS VED RINGERIKSVEIEN ER STENGT PÅ UBESTEMT TID. INFO OG ALTERATIV: HER

Ukas Kulturminnepost innbyr deg til tur i Asdøljuvet i kombinasjon med friluftsgudstjeneste ved Asdøltjern søndag 12. juni kl 12:00. Asdøljuvet er Østlandets svar på Aurlandsdalen og Liers svar på Kjøsterudjuvet. P-plass i bunn av juvet er for tiden stengt pga arbeid med ny bru, adkomst med bil er derfor bomveien Engerveien, se HER.

Nederst i juvet er det historiske spor etter følgende virksomheter: Sagbruk, mølle, jernstøperi, teglverk (ved Kopperud), tredreieri, krittpipefabrikk og bakeri. Botanikken i juvet er enestående med edellauvskog og storvokst granskog i de bratte skrentene. Men her finnes også mange sopparter, lav, karspore og mosearter. Gress og bregner er det også i mengdevis. Juvet med området rundt er et naturreservat.

Den hvite postkassa er i år hengt opp på østsiden av Asdøltjern. Det er friluftsgudstjenste der søndag 12. juni kl. 12.00. Kassa henger oppe til 27. juni. Husk å skrive deg inn i “Trim Til Topps”-boka ved brua over Asdøla. Det er Lier kommune og Lierbygda O-lag som arrangerer Ukas Kulturminnepost.

 

Tur nr 7, Flåtan til prins Oscars utsikt, 4-jun – 20.junKart 07 Prins Oscar

En vet egentlig ikke om det var prins Oscar I eller prins Oscar II som har gitt navn til utsiktspunktet på Strøtvedtåsen. Men stedet har blitt et godt besøkt kulturminne – mest av drammensere. Men det er utsikt ut over nedre del av Lierdalen og Drammensfjorden du ser herfra. Fra lørdag 4. juni henger turmålet i Ukas Kulturminnepost til Lier kommune og Lierbygda O-lag oppe.

Vi merker med rød/hvite bånd fra Flåtan byggefelt og fram til den hvite postkassa med basarbok oppi. Turen er på ca 1,6 km en vei. Det finnes en rekke andre alternativer for denne kulturminneturen som f. eks. Spiralen eller Strøtvedt.

 

 

 

Tur nr 6, Hallingstad skole-Gjellebekk skanse, 28.mai – 13.juniKart 06 Skansen

300 års markering på Gjellebekk skanse

Søndag 29. mai kl. 13.00 – 15.00 blir det stor markering på Gjellebekk skanse – som er et av våre viktigste kulturminner.

Den svenske hæren under ledelse av kong Karl 12. hadde i marsdagene 1716 tatt Christiania, men ikke Akershus festning. En stor del av den norske hæren hadde bygd skanse (festningsverk) ved Gjellebekk under ledelse av general Barthold Heinrich von Lützow. En trefning fant sted der 27. mars 1716, men svenskekongen skjønte at han ikke kunne vinne her. Han prøvde en omgående manøver rundt Nordmarka, men planene ble snappet opp av forvalter Søren  Løchstør på Hakadal Verk. En grenader ble sendt med bud til de norske styrkene  – de sendte en styrke i møte med svenskene. Ved Nordrehov ble svenskene overrumplet og slått grundig.

Den hvite postkassa til Lier kommune og Lierbygda O-lag i Ukas Kulturminnepost henger oppe fra 28. mai til 13. juni.

 

Tur nr 5, Undersrud p-plass – Haugstua, 21, mai – 6.junKart 05 Haugstua

Med kaffedag ved Haugstua 22. mai

Thorleif Haugs hjem ved Årkvislaveien er i ferd med å bli et nasjonalt minnesmerke – endelig. Fra oppvekst nede ved Hauggata flyttet han opp til nåværende Haugstua.

Liungen Thorleif Haug er en av våre største skiløpere gjennom tidene. Thorleif fikk sitt gjennombrudd i 1918, da han som 24 åring vant 50 km i Holmekollen. Siden ble det mange premier der og i hovedlandsrenn.

Men mest kjent er han nok for mange da han tok tre gullmedaljer i de første vinterleker i Chamonix i 1924. Det arrangeres nå minneløp og marsj til ære for skikongen fra Årkvisla.

Kom fra Undersrud til Haugstua søndag 22. mai kl. 12.00 og hør Knut Olav Kals fortelle om både Thorleif Haug og videre utvikling av Haugstua. Kaffe og vafler blir å få kjøpt.

 

 

 

Tur nr 4, Kraftplassen – Glasåsen, 14.mai – 30.maiKart 04 Glasåsen

Kulturminnetur til Glasåsen

Glasåsen kommer av ordet glas som en tolker som sol i nedgang. Det er her sola skinner lengst i Lier. Stedet ligger 356 m.o.h. og utsikten er fantastisk.

Turen fra Kraft p-plass øverst på Hennummarka til Glasåsen er kort, men bratt, ca. 1,5 km. Det er blåmerket sti dit via Kraft travbane.

Det er også en grønn Trim Til Topps kasse på Glasåsen. Vår kasse er hvit og henger oppe fra 14. mai til 30. mai.

 

 

 

 

Tur nr 3, Damtjern P-plass – Fosskollen bygdeborg, 7.mai – 23.mai

Kart 03 Fosskollen A

Tur til bygdeborg og utsikt

Tur 3 i Ukas Kulturminnepost 2016 går fra parkeringsplassen ved Damtjern til Fosskollen bygdeborg. Turen er på ca 1,6 km.

Bygdeborgen på Fosskollen er fra folkevandringstiden (ca. 600 e. Kr). Da ble det nødvendig for det lille bygdesamfunnet i Lier å kunne forsvare seg mot ytre fiender. Over hele Europa var folk på vandring, og de tok seg sjelden fredelig fram. Lierbygda, som den gang besto av trolig 10-15 gårder, ble nødt til å finne et sted som kunne gi beskyttelse mot røverbandene. Et slikt sted fant de på Fosskollen der naturen hadde lagt det meste til rette. Der var det et stort platå med bratte skrenter på tre kanter. Bare fra nordøst var det framkommelig og der ble det bygget en steinmur. Store deler av denne muren er nå rast sammen. Fra bygdeborgen er det flott utsikt over de ytre deler av Lierdalen.

 

 

 

 

Tur nr 2, Spiralen – Hegg klokkergård på Friluftsmuseet, 30.apr – 16.mai

Kart 02 Hegg klokkergårdFra Heggtoppen til Spiralen

Hegg klokkergård; En gang var Hegg en større gård beliggende langs Lierelva omtrent fra Lier Bilopphugging og sørover. Den ble en ødegård etter svartedauen. Gården ble så husmannsplass, men ble klokkergård i 1924, da ble hovedbygningen reist. Det har vært skole på kokkergården. Og den har vært bolig for hjelpepresten.

Klokkergården ble revet etter bitter strid i 1972. Den ble gitt til Drammen Museum og er reist på Spiralen – nå er den barnehage.

 

 

 

 

 

Tur nr 1, Hennummarka skole – Maurudløkka, 24.apr – 9.mai

Kart 01 Maurudløkka

Første tur i Ukas Kulturminnepost går fra Hennummarka skole til den gamle festplassen Maurudløkka. I mange tiår var den lille løkka festplass for de som bodde på Hennum og området omkring. Her ble det feiret 17. mai, St. Hans og andre fester.

Ruth Fuglerud skriver i boka “Lier i alvor skjemt” om Maurudløkka som en fredelig og deilig plass – der barn lekte og hadde det moro. “Her ble det spilt fotball og kroket, hit kom folk med nistekurv og kaffekjele, og helt opp til de senere år var det av og til dansemoro her”, skrev Ruth i 1985.

I boka skriver hun at bebyggelsen eter seg sakte og sikkert innover. “Og snart er denne idyllen en saga blott”, fortsetter hun. Men akkurat det stemmer ikke, Maurudløkka er i dag fremdeles en åpen og idyllisk slette.

 

 

 

Brosjyre og turer fra 2015

ukp

 

 

 

 

Tur nr 20, Eiksetra kafe – Egge demningen m/rebusrabalder, 3.-19.okt (RR5)                                                                                                                   Kart 20 Egga demning

Tur til Egga demning i Garsjø Opprinnelig rant vannet i Garsjø nordover i elva Egga, som igjen rant ut i Glitra.Men på midten av 50-tallet ble det gravd kanal fra Garsjø østover til Damvann. Det var opprettelsen av Lier Vannverk som  skulle ha sin vannkilde fra Garsjø – og Løken og Vrangen. Mange husker sikkert den runde kloringskummen oppe i Saggata.

Utbyggingen av Tranby bevirket at en måtte flytte kloringsanlegget til toppen av Kleivene. Nå er Garsjø frigitt til friluftsformål -kanskje kommer det en handikap-vennelig sti rundt Garsjø. Det er ca 2,3 km å gå til Egga demning fra Eiksetra.

Søndag 4. oktober kl. 12.00 – 14.00 vil tillitsvalgte fra Lierbygda O-lag være til stede på Eiksetra for å dele ut enkle premier til de som har “tatt” 15 kulturminneposter og de som har de 5 bokstavene i Rebusrabalder

Les mer om Eiksetra her

Tur nr 19, Gilhus bruk-Huseby gravhaug/St.Hallvards brønn m/rebusrabalder, 26.sept-12.okt (RR4)                                                                                                          .DSCN5316

Tre “Kultur-turer” tilgjengelig, helgen 26.-28.september. I helgen lørdag 26. september til mandag 28. september er tre Ukas Kulturminneposter oppe. 1.Allerede i noen dager har den hvite postkassa på Tverråsen Sør vært oppe. Dit er det 3,3 km å gå fra Eiksetra via Vakkertjern og selve kanten på Tverråsen 2. Innhuset på Åsløkka husmannsplass kommer øverst på jordet overfor Lier Bygdetun. Her er det postkasse fra 19. september til 5. oktober. Det er kun 300 meter å gå fra bygdetunet til Åsløkka-tomten. 3.Fra lørdag 26. er det postkasse ved et av de mest kjente kulturminnene i Lier – St. Hallvards brønn på Huseby. Forleng gjerne turen dit med en tur fra for eksempel Lierkroa.

Les mer om Huseby her

Adresse: St.Hallvards vei 34, 3414 Lierstranda

Tur nr 18, Lier Bygdetun – Åsløkka, 19.sept -5.okt    

                                                                                              Skråfoto_bygdetunet

Bygdetunet ligger flott til i Lierdalen, øverst i Paradisbakkene. På Lier Bygdetun kan du også oppleve lokalhistorien i et levende miljø. Lier Bygdetun drives med stor dugnadsinnsats fra både frivillige, medlemmer av historielaget og andre frivillige foreninger. Søndag 20.september ble Eplefestvalen 2015 arrangert – en feiende flott familiedag med program for store og små! Den hvite postkassa er denne gangen plassert  der hvor  Åsløkka husmannsplass kommer opp, i åskanten over eplehagen.

Les mer om Lier Bygdetun her

Adresse: Paradisbakkene 29. 3400 Lier

Tur nr 17, Tverråsen, Kart 17 Tverråsen12. – 28. september

Lengst sør og vest på Skimtplatået ligger Tverråsen med sin “verdensberømte” utsikt mot flere av “Drammensmarkas” sentrale områder. Herfra syns Kleiveren, Tretjernsåsen og Lokkeråsen for å nevne noe, samt forbilledlige tjern som Tverråsvannet, Goliaten og Mellomdammen. Her kan man sitte i timesvis og vente på solnedgangen i vest, eller kanskje utforske det spennende terrenget med dype skar og bratte stup. Tverråsutsikten slutter aldri å fascinere. Turen til Tverråsen Sør er sesongens lengste i Ukas Kulturminnepost – ca 3,3 km fra Eiksetra via Vakkertjern og langs kanten av Tverråsen sørover. Men turen går i den beste delen av Drammensmarka. Ja vel, den hvite postkassa til Lier kommune og Lierbygda O-lag henger i Drammen. Postkassa henger oppe i tiden 12. september – 28. september.

Tur nr 16, bautaen ved Myggheim, 5.september – 21.septemberKart 16 Myggheim

Bautaen er reist for de 40 som omkom i flystyrten der 23. desember 1972. Det var et Braathen Fokker Fellowship-fly fra Vigra ved Ålesund som var 500 m lavere enn normalt. Det fløy inn i trærne og tok bakken. Flyet ble først funnet 6 timer etter styrten. Søndag 6 september klokken 12.00 vil pensjonert politimann Terje Ringstad fortelle om sine opplevelser den gang ved bautaen. Turmålet er Rebusrabalder nr 3 i Ukas Kulturminnepost

Tur nr 15, Kanada p-plass – Grytefoss, 29.august – 14.septemberKart  15 Grytefoss

Søndag 30. august blir det Bærdag i Ukas Kulturminnepost. Da vil en kunne komme innenfor bommen på Rustandveien og plukke blåbær i området ved Dammyrdammen og Rustand. Frammøte blir på P-plassen på Kanada klokken 11.00 for samlet kjøring inn Trolldalen. OBS!Søndagstur til Rustan – den hvite kassa står ved Grytefoss hele perioden Ellers i 16 dager fra 29. august til 14. september vil den hvite postkassa henge oppe ved Grytefoss kraftstasjon. Parkering på P-plassen på Kanada. Det er ca 2,2 km å gå langs vei. Grytefoss kraftstasjon ble bygd i 1907 og var den første kraftstasjonen i Lier. Den er fremdeles i bruk. Den får vann fra Dammyrdammen gjennom turbinrør i jern. Strømmen fra denne kraftstasjon ble brukt i Tronstad Bruk.

 

Tur nr 14, Sneisetorget og Grønnfoss, 22. august – 7.septemberKart  14 Grønnfoss

Fram til 7. september vil en hvit postkasse henges opp ved Grønnfoss ved Glitra. Parkering på Glitreveien like etter jordene på Justad-gården (men før Veslevannsveien). På veien ned mot Grønnfoss får du nærkontakt med turbinrør ned til nedlagte Sjåstad kraftverk. Grønnfoss var husmannsplass under Øvre Justad – ryddet ca 1674. Ja, i 1865 var det 3 plasser her. Søndagstur til slipplass D 7 Søndag 23. august blir det fellestur  i Ukas Kulturminnepost til en slipplass for “Gutta på skauen” ved Sneisene. Frammøte blir kl. 11.00 på Haugestad. Derfra Kart 14 Sneisetorgetkjøring via Glitreveien til Sneisene og en tur fram til bautastein ved slipplass D 7. Det blir forhåpentlig litt informasjon om slippene basert på kapittel i boka “Finnemarka I”.

 

Tur nr 13, Eiksetra kafe – Skimtvann nord, 1.august – 25.augustKart 13 Skimtvann

Multer ved Skimtvann? Nå henger den hvite postkassa i Ukas Kulturminnepost i nordenden av Skimtvann. I dette området er det også poster i Lier-Trimmen. Og på myrene omkring kan det være modne multer. Det er ca 2,8 km å gå fra Eiksetra til Skimtvann – det henger merkebånd fra Skimtvarden til det idylliske vannet på grensen mellom Drammen og Lier. Kassa henger oppe til 25. august. PS Kassa på Utsikten, Storsteinsfjell henger oppe til 10. august. God bærtur!

 

 Tur nr 12, Eggevollen – Storsteinsfjell, 11.juli-3.august (ikke kart)

“Alle” bør ha vært på Storsteinsfjell i sommer! Endelig har turen i Ukas Kulturminnepost kommet til Storsteinsfjell. For å komme dit behøver en ikke kart – en følger blåmerket sti fra Eggevollen på Eikseterveien. Men en skal forsere mange høydemeter – ca 160 m. Det er ca 2,5 km å gå for å komme til Utsikten.

 

Tur nr 11, Gjellebekk p-plass til Skakkleivåsen, 27.juni-13.juli Kart 11 Skakkleivåsen

Strammestasjonen på Skakkleivåsen må regnes som et spektakulært kulturminne. Taubanen fra kalkgruven på Gjellebekk til sementfabrikken ”Norge” på Siporex-området ble anlagt i 1917. I en rette linje fra Gjellebekk til Engersand ble skogen snauhogd i et bredt belte. 98 master med fire fundamenter skulle reises – med svære stokker som ble lunnet på stedet.Taubanen hadde tre strammestasjoner hvor kablene ble skjøtt sammen. Hver stasjon hadde fire lodd som strammet kablene – for bærekablene veide hvert lodd 20 tonn og for kablene som bar de tomme ”kørjene” var vekten 10 tonn. Strekningen på taubanen var 9,3 km. 1. juni 1917 var taubanen ferdig. I 10 år var kørjene i gang over Reistadåsen og Sørumåsen. Sementfabrikken gikk etter hvert med underskudd – og i 1928 var det slutt. Skogen sletter spor, men loddene og fundamentene står der den dag i dag.

 

Tur nr 10, Solvang kafe – Lisetra, 20.juni-6.juli Kart 10 Lisetra

Drammen, Lier og Nedre Eiker møtes i vannet Løken, men ikke i et felles punkt. Turmålet i Ukas Kulturminnepost i tiden 20. juni – 6. juli er Lisetra ved Løken og som nå ligger i Lier, men som var seter under Li gård på Åssiden (Drammen fra 1951). Grensen mot Nedre Eiker går noen hundre meter lenger vest for Lisetra. Etter vitneutsagn må det ha vært seter her ved Løken allerede fra ca 1640. Det var 2 – 2,5 times vei fra bygda på Åssiden til setra ved Liseterbekken. I 1801 ble setra bygslet bort og forutsetningen var at bygselsmannen skulle bygge hus, dyrke opp setra og gjerde den inn. De som bodde på Lisetra har sannsynligvis delvis levd av å ta imot krøtter for betaling i sommertida. På Lier-kartet fra 1844 er det tegnet inn hus på Lisetra. Vertskapet på Solvang har lovt å holde åpent for servering St. Hans – kanskje da kombinere en tur til Lisetra?

Tur nr 9, Maidalen, 13. – 29. juni, 13.juni-29.juniKart 09 Maidalen

Det er 75 år siden et engelske Short Sunderland fly ble skutt ned over Holsfjorden og styrtet i Hornsmarka 9. april 1940. Flyet hadde en besetning på 10 mann – 9 ble drept mens en overlevde et fall på 1000 m uten fallskjerm. Historien har blitt vist på TV i 1972. Da var den overlevende skytteren Owen George i Norge. I juni 1990 (25 år siden) ble en bauta avduket på stedet for styrten i Maidalen, som ligger helt nord i Lier. Mange hundre personer var tilstede den gang. Det blir friluftsgudstjeneste ved bautaen søndag 14. juni kl. 11.00. Det går buss og bilkortesje fra Sylling kirke kl. 10.30 via Horntjernsveien. Mens den hvite postkassa i Ukas Kulturminnepost står oppe fram til 29. juni. Eierne av skogbilveien til Breiviksetra lar oss kjøre inn til setra i kulturminne-turperioden – derfra er det ca 2,9 km å gå på liten sti til Maidalen.

 

Tur nr 8,  “russerkorset” på Gilhusodden, 6. – 22. juniKart 08 Gilhusodden

Under Andre verdenskrig ble det holdt russiske krigsfanger i Lier. De var kategorisert som slavearbeidere og var forlagt på Gullaug og Nordal skoler, i tillegg til Åssiden skole som da tilhørte Lier. De levde under svært dårlige forhold. I Norge var det ca. 100 000 russiske krigsfanger hvorav ca 15 000 døde – de fleste av sult og sykdommer. Det russisk-ortodokse trekorset på Gilhusodden er til minne om tre russiske krigsfanger som ble gravlagt der. Etter krigen ble de tre gravd opp av nazistene, kremert og urnene sendt til Russland. Også Rebusrabalder nr 2 henger på turmålet i Ukas Kulturminnepost. Med utgangspunkt p-plassen på Gilhusodden friluftsområde er det bare 300 meter å gå. Forleng gjerne turen fra Gullaug skole.   Kart 07 Lelangen

Tur nr 7, Lelangsplassen, 30. mai – 15.juni

Turen går fra Solvang til Lelangsplassen. Nå er desseverre Solvang kafe ikke åpen  – med få unntak som f. eks St. Hans. Derimot er Lelangsplassen åpnet for utleie. Bestilling kan gjøres ved å gå inn på www.inatur.no. Det er 5 sengeplasser på hytta, 2 soverom, robåt følger og koster 850 kr pr. døgn. I vannet Lelangen finnes det noe ørret og abbor. Lelangsplassen er avmerket på Lier-kartet fra 1844 og er en gammel finneplass. Vi kan lese om finneplassene i finnemarkabøkene. Turen til den hvite postkassa ved Lelangsplassen er ca 3,3 km, men ganske flatt. Vi følger den rødmerkede skitraséen. (Hytteleietakere kan kjøre inn via Glitreveien).

Tur nr 6, Storkollen, 23. mai – 8. juniKart 06 Storkollen

Turen til Ukas Kulturminnepost i tiden 23. mai til 8. juni går fra Kleivdammen på Eikseterveien opp blåmerket sti (gjerne via utsikten på Eggekollen) til Storkollen. Også herfra er det flott utsikt sørover i “Drammensmarka” til Storsteinsfjell og Skimten. Turen er ca 2,9 km, men bratt og kupert. Hele turen er blåmerket. Det er også Tur-o poster i Lier-Trimmen langs ruta.

Tur nr 5, Lierbanen, 16.mai – 1.juniKart 05 Lierbanen

Kulturminnene etter Lierbanen (1904 – 1936) er både mange og spennende. Vi i Ukas Kulturminnepost har valgt oss en tur fra Tronstad sørover Baneveien og opp bakkene mot flatene ved Gurandsrud. Sporet inn til Tronstad Bruk var et sidespor – men viktig for økonomien av Lierbanens drift. For de sprekeste kan en ta sykkelen fatt helt fra Lierbyen til den hvite postkassa og videre til Sylling – det er godt merket og turen vil da bli ca 19 km. Nedbør har skadet en del av banelegemet. Ellers er turen på ca 1,5 km – parkering ved Tronstad Bruk. En egen brosjyre er lagd om Lierbanen – den finner du HER.

Tur nr 4, Egge gravhauger og kapell, 9.-26.maiKart 04 Egge kapell

Tur nr 4 i Ukas Kulturminnepost er en tur tilbake i tid – til middelalder og reformasjon. På Eggemorenen finnes flere  fredede gravhauger, men også et kapell stod der. På turmålet er det satt opp en tavle med mange opplysninger om stedet. Men husk å skrive deg inn i basarboka i den hvite postkassa – det er fine premier å hente for den som er heldig. Det er parkering ved Egge skole – og merket med rød/hvite bånd via en hulvei/jordbruksvei opp til toppen av Eggemorenen. Strekningen er på ca 1,0 km, og en kan trille barnevogn dit. Turmålet henger oppe fra 9. mai til 26. mai.     Tur nr 3 Myrabanen Selv om Reistad IL ikke ble stiftet på selve Myrabanen i 1942, var lagets virksomhet meget omfattende på denne                                                                                 grassletta “langt inne i skogen” innerst i Kart 03 MyrabanenMyraveien. Gjennom mange ti talls år var Myrabanen lagets hovedarena for trening. Også mange håndballkamper ble spilt der – likså var det mange gutter som fikk prøve hoppskiene i hoppbakken i tilknytning til banen på vinteren. Det er ikke mange som nå har sterke minner om Myrabanen, men “krefter” blant eldre idrettsfolk ønsker banen fredet som et kulturminne. Vi “angriper” Myrabanen fra Bråtan. Men det er ikke noen ordnet parkering for friluftsliv i området nå. Hvis du kommer med bil, så tenk på de som bor i området. Turen innover til banen blir på ca 400 m. Det er Lier kommune og Lierbygda O-lag som samarbeider om Ukas Kulturminnepost. Den hvite postkassa med basarbok står oppe til 18. mai.     Tur nr 2 Prins Oscars utsikt En vet egentlig ikke om det var prins Oscar I eller prins Oscar II som har gitt navn til utsiktspunktet på                                                                                                 Strøtvedtåsen. Men stedet har blitt et godt besøkt Kart 02 Prins Oscarkulturminne – mest av drammensere. Men det er utsikt ut over nedre del av Lierdalen og Drammensfjorden du ser herfra. Fra lørdag 25. april henger turmålet til Lier kommune og Lierbygda O-lag oppe. Vi merker med rød/hvite bånd fra Spiralen, forbi Klopptjern og fram til den hvite postkassa med basarbok oppi. Turen er på ca 1,5 km en vei. Det meste av turen går på tilrettelagt stor sti. Det finnes en rekke andre alternativer for denne kulturminneturen som f. eks. Strøtvedt eller Årkvisla. Postkassa henger oppe til 11. mai.         Tur nr 1 Obelisken I sin Lierbeskrivelser skriver Essendrop at marmorfeltet på Gjellebekk ble funnet i 1744, og en begynte                                                                                                             samme år å bryte ut marmor. Det meste ble fraktet i svært Kart 01 Obeliskenstore enheter med 10-12 hester til Drammen eller Leangen i Asker. Arbeidet i bruddet ble utført med 80-100 mann. I bruddets høysesong gikk så og si all stein til Marmorkirken eller Fredrikskirken på Amlienborg i Køpenhavn.  Det var kun  de nederste 10 meter av kirken som ble bygd av marmor. Midlene tok slutt i 1770. Resten av veggene er tegl og sandstein.

  1. juni 1749 red kong Fredrik V forbi her – trolig til Christiania fra sølvgruvene på Kongsberg. Kongeveien forbi Gjellebekk marmorbrudd ble anlagt ca. 1665.

Den 8 meter høye obelisken  kan sies å bli reist i et travelt og sentralt industriområde – til ære for danskekongen. Men var gjemt i mange tiår. I vinter er det ryddet i landskapsvernområdet rundt obelisken. Den hvite postkassa i Ukas Kulturminnepost – satt ut i regi av Lier kommune og Lierbygda O-lag – henger oppe til 4. mai.           Lierbygda O-lags turorienteringsmappe til Liertrimmen gir deg turmål og muligheter til å bli kjent på ulike steder i Lier. Turmappa koster kr 280.- kjøpes her:

  • Servicetorget, Lierbyen
  • Coop Mega, Tranby
  • Intersport CC, Drammen
  • Intersport, Liertoppen
  • KIWI, Gullaug
  • Lierposten, Lierbyen
  • Spar, Sylling

turorientering.no finner du de tur-o oppleggene som passer best for deg og din familie, enten det gjelder søndagstur eller ettermiddagstrim.