Kontakt

Denne nettsiden driftes av Lier kommune ved Kultur og Fritid.

Besøksadresse
Kultur og fritid, Bruveien 2, 3403 Lier

Fant du det du lette etter? Har du innspill til oss? Ta gjerne kontakt med oss!

Lier kommune

Sjekk www.lier.kommune.no

Epost:
Postmottak@lier.kommune.no

Telefon servicetorget:
32 22 01 00

Besøksadresse:
Rådhuset, Vestsideveien 2, 3403 Lier.