Vi er stolte av at Lier ble finalist til Norges Frivilligkommune 2019 , i godt selskap sammen med Eid og Flekkefjord kommuner. Vi gratulerer til Flekkefjord kommune, som på Frivillighetens Dag 5 des ble kåret til  Norges Frivillighetskommune av KS og Frivillig Norge.

Tusen takk til Frivillig Norge for denne fine filmen som viser noe av bredden i det frivillige arbeidet i Lier kommune

2019 er snart historie, og vi kan se tilbake på mange gode Lier-opplevelser! Vi takker hverandre for engasjement og handlekraft, for aktiviteter og møteplasser, for deltakelse og fellesskap. Vi kan leve gode liv i Lier fordi det er mange som bidrar med tilrettelegging og tilbud, og vi samarbeider med hverandre når dette er nyttig og smart. Vi får til mer på den måten, og så er det morsomt og lærerikt!

Lier kommune er stolt over hva våre mange foreninger og frivillige har bidratt med og sikret gjennom hele året. Vi er glad for at vi også har et samfunnsengasjert næringsliv som støtter opp under gode tilbud. Vi heier på engasjement og handelkraft i lokalsamfunnet, og er gjerne en medspiller for gode tiltak. Mye av det vi har fått til skyldes nettopp samarbeid og samskaping mellom frivillighet, næringsliv og kommunen! I 2019 er eksempler på samarbeidet bl.a. knyttet til Lierdagene, Frivilligbørs og Repair-cafe, men også nyanlegg som kunstgressbanen på Lierskogen og utvidelse av løypenett og kunstsnøanlegg ved Martinsløkka/Eiksetra. Også denne nye nettsiden er ny fra 2019 og skal videreutvikles sammen med dere som ser nytten av å samle denne informasjonen. Vi ser tilbake på et aktivt år for kommunale aktiviteter også, med drift av bibliotek, kulturscene, kulturskole, BUA og rekreasjons- og aktivitetsanlegg, og med utviklingsfokus på Ungdomshuset V2, frivilligsentralen og flere anleggsprosjekter. Vi jubler over alt det flotte arbeidet som gjøres i frivillig regi. Lier ble på tampen av året nominert som en av tre finalister til å bli Årets frivillighetskommune – en lagseier som tyder på at vi gjør og får til mye bra i Lier. Og det vil vi fortsette med!

I 2020 skal vi igjen arrangere Frivilligbørs – det blir onsdag 11. mars. Året blir et jubileumsår for St.Hallvard og de verdiene han sto for – det skal være 1000 år siden han ble født på Huseby i Lier – les mer om dette under St.Hallvard 2020. 2020 skal fylles med innhold og bli et nytt flott år!