Vi møtes ansikt til ansikt og utveksler tilbud, ønsker og idéer til
samarbeid. Det inngås konkrete avtaler som ikke omfatter penger. Samarbeid kan for eksempel handle om å dele kompetanse, praktisk hjelp, underholdning, utstyr eller varme hjerter med tid for andre.