Godt nytt år! Vi vil starte med å ønske hverandre dette. Og har selvsagt troen på 2021 som et år da vi igjen skal kunne ta tilbake de åpne og sosiale hverdagene våre! Men vi er ikke der enda.

Året starter med noen utsettelser mht. oppstart av kultur- og fritidstilbud. For å kunne få bedre kontroll på smittespredningen så har nasjonale og lokale myndigheter nå bestemt at vi ikke åpner for organiserte innendørsaktiviteter for noen før tidligst etter 19. januar. Idretts- og kulturaktiviteter i foreningsregi må vente med sin oppstart, også for barn og unge. Ungdomshuset V2 åpner foreløpig ikke dørene. Kulturskolen utsetter sin undervisningsstart til mandag 11. januar og underviser digitalt den første uken. De kommunale hallene og flerbrukslokalene, inkludert svømmehallen, stenges for alt utenom skole. Dette vil gjelde fram til 19. januar. Kanskje lenger hvis det anses nødvendig. Oppdaterte regler finnes bl.a. på www.lier.kommune.no.

Heldigvis finnes også noen åpne tilbud. Biblioteket og BUA utlån holdes åpent, begge tilbud med klare regler for å sikre trygg bruk. Hørselshjelperne kan fortsette sine en til en-tilbud. Vi kan være i aktivitet eller ha gode opplevelser utendørs. Vi har flotte friluftslivsområder rett utenfor stueveggen og innover i marka. Noen aktiviteter som pleier å være innendørs kan kanskje flytte ut og gjennomføres på trygge måter i mindre grupper? Noen aktivitetstilbud og kontakter kan kanskje opprettholdes på et vis via ulike digitale kanaler? Foreninger og andre kulturaktører gjør sitt beste for å sikre gode tilbud innenfor trygge rammer og regler. Hold deg orientert og bidra gjerne til å spre gode tips og tilbud!

Vi kan glede oss over at vinterlandskapet rundt oss er lyst og vakkert. Vinter skal gå mot vår. Vaksiner kommer og skal gjøre oss mer motstandsdyktige og robuste. Vi vil ikke få hverdagen tilbake raskt, men den kommer! Og vi skal nok klare oss gjennom enda noen måneder med restriksjoner, med forventning om bedre tider etter hvert.