I år arrangerer 3. klasse idrett St. Hallvard lekene arrangert for 31. gang, torsdag 5. mai!

Etter to år med korona har vi endelig gleden av å invitere til St. Hallvardlekene igjen. St. Hallvardlekene er en aktivitetsdag for fysisk og psykisk funksjonshemmede, og det er rullestolvennlig. Dagen vil bli fylt med glede og moro for alle og enhver!

Arrangementet finner sted: Reistad Arena, Jensvollveien 60, 3413 LIER
Dato: Torsdag 5. mai

Alle deltagere vil få egen T-skjorte, medalje og goodiebag for sin deltagelse på arrangementet. Det vil være åpen kiosk og loddtrekning.

PÅMELDING – TRYKK HER

PÅMELDINGSFRIST: Onsdag 14. april
PÅMELDINGSAVGIFT: kl. 200,- pr. deltager

MER INFO PÅ HJEMMESIDENE – TRYKK HER

Ved spørsmål, ta kontakt på mail:

sthallvardlekene2022@gmail.com

Kulturnettverket i kommunen ønsker å kartlegge hvilke lokaler som i dag benyttes til kunst- og kultur formål og hva slags behov det er for utvikling/forbedring på dette området. Amatører og/eller profesjonelle.

En kulturarena er et sted der kunst og kultur skapes, og det er et sted for øvelse, utøvelse og opplevelse. Disse er gjensidig avhengige av hverandre. Kunst og kultur skapes i øvingslokaler, atelierer og verksteder og det formidles, fremføres og vises frem på steder der folk møtes for å spille, danse og oppleve.

Arenaene kan være faste eller de kan være tilfeldige, ute og inne, men felles er at de må tilrettelegges og egne seg til formålet. Alternativt bør det være egne formålsbygg til denne typer utøvelse.

Hvilke slike arenaer har vi i Lier i dag og hva er våre fremtidige behov?

Spørreundersøkelsen er laget i samarbeid med Lier kulturråd. Kulturnettverket består av virksomhetene Lier kulturskole og Kultur og fritid.

Les mer

Alle innbyggere, frivillige, lag, foreninger og organisasjoner inviteres til informasjonsmøte om flyktninger på Lier kulturscene torsdag 7. april kl. 16.30-17.30.

Mer info og program i følgende invitasjon

 

Varsel om planoppstart – Reguleringsplan for Lier stadion/Stoppen idrettspark

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles det oppstart av arbeidet med detaljregulering for Lier stadion/Stoppen idrettspark. Lier kommune ved Kultur og fritid er tiltakshaver og har engasjert Norconsult AS i utarbeidelsen av reguleringsplanen.

Hensikten med planarbeidet Hensikten med planarbeidet er å sikre en god og helhetlig utvikling av idrettsanlegget, med utgangspunkt i dagens bruk og aktivitet samt idrettslagenes ønsker om nye hall- og aktivitetsflater.

For mer informasjon se Lier kommunes nettsider – TRYKK HER

Folkemøte 17. mars kl 19-21 i Reistad arena

Enkel servering.

Møtet streames også live og det blir mulig å stille spørsmål i chat.

FØLG STREAMEN – TRYKK HER