Idrettsaktivitet

Idrettsaktivitet

Det er et variert tilbud av idrettsaktiviteter i regi av foreninger og lag i Lier, og mange åpne aktivitetstilbud ellers. Du finner oversikt over registrerte foreninger og lag med aktiviteter du kan delta på på Lier kommunes nettside. Mer detaljert informasjon kommer etter hvert.

Vil du prøve ut aktiviteter som du trenger spesielt utstyr til, så kan du låne dette gratis via BUA Lier.

Lurer du på noe om idrettstilbud, så ta gjerne kontakt med oss. Lier kommunes servicetorg finner rette kontaktpersonen avhengig av hva du lurer på – se telefonnummer og epost til dem.