Informasjonsdag for seniorer

Onsdag 2.10 kl. 10:00

INFORMASJONSDAG FOR SENIORER

Informasjonsdagen for seniorer holdes igjen på kulturscenen. Hold av dagen, mer informasjon kommer!