Laura Djupvik på Lier Bygdetun

Laura Djupvik på Lier Bygdetun

Lier bibliotek samarbeider med Lier Bygdetun, og arrangerer bokbad i de historiske bygningene på Lier Bygdetun. Laura Djupvik er
en forfatter som bor og arbeider i Lier. Hun skriver for både barn og voksne. Djupvik bokbades i sitt forfatterskap med fokus på den nyeste boken “Hjartet er ingen logrande hund” fra 2019.

Om boka kan du lese på Samlagets hjemmeside:

Ei kvinne reiser til barndomsheimen for å pleie si dødssjuke mor. Ho kjenner på skamma over å ikkje ha klart å skape sitt eige liv. I møtet med sjukdom og død oppstår spørsmålet om kven ho er og vil vere. Kan ho konfrontere den religiøse faren? Kan ho frigjere seg frå fortida og igjen komme nær mannen ho elskar?

Bokbader er Linda Solheim.

Salg av kaffe og kaker.
Boksalg.
Gratis inngang.