Statue av Oberst Hans Christian Heg på Haugestad

Statue av Oberst Hans Christian Heg på Haugestad

28.desember 1907 ble Haugestad innviet til nytt kommunestyrelokale, statuen av oberst Heg ble avduket mai 1925. Oberst Hans Ch. Heg er utvilsomt en av Liers store sønner, men hvem var nå denne høyreiste mannen på sokkel utenfor Haugestad? Hans Ch. Heg var eldste sønn av gårdsbestyrer Even Hansen, som i 1828 kjøpte gjestgivergården Hegg som i dag står på Lier Bygdetun. Familien emigrerte til Amerika i 1840 og slo seg ned i Muskego i Wisconsin. Faren var politisk/religiøst aktiv – og var med å starte den første norske avisen i Amerika – “Nordlyset” – I 1861 brøt den amerikanske borgerkrigen ut, Hans Ch. Heg meldte seg som frivillig unionssoldat. Men hans heltemodige og tapre deltakelse i den amerikanske borgerkrigen ble kort, den 19. sept. 1863 sto det store slaget ved elven Chickamagua / Georgia – et blodig slag – Heg blr såret og døde dagen etter – 34 år gammel.