Repair cafe

Repair Cafe på Lierbyen bibliotek lørdag 26. oktober

Lørdag 26. oktober blir det igjen Repair Cafe på biblioteket i Lierbyen fra kl. 11.00 – 14.00, hvor du kan komme og få reparert de ødelagte tingene dine, helt gratis!

Det kommer dyktige frivillige fiksere som kan sy, snekre, skru, lime og mekke det meste. De kan også vise deg hvordan forskjellige type reparasjoner gjøres. Trengs det reservedeler må du selv ta med dette. Gjenstandene du vil ha reparert kan ikke være større en at de kan bæres og er lette å håndtere. Denne gangen får vi også besøk av miljøagentene, og sølvsmed Per Gunnar Selvig kommer tilbake og kan rense og vedlikeholde smykker. Enkel servering og aktiviteter for barna.

Hva er Repair cafe?
Reparasjonskafé er et verdensomspennende konsept der folk møtes og reparerer ting som ikke fungerer – helt gratis. Dette være seg småreparasjoner på klær og gjenstander. Frivillige reparatører er tilgjengelige for å fikse de gjenstandene folk kommer med. Repair Cafe Lier er en del av BUA Lier og konseptet passer for hele familien.

Hva kan fikses?
Reparasjonene som utføres ved arrangementene er relativt enkle og skal ikke være reparasjoner som profesjonelle håndverkere burde tatt seg av. Du må også selv ta med de delene du måtte trenge, (eksempelvis knapper, skruer, bryter og liknende).

Hva er formålet?
Formålet med reparasjonskafeer er å få ting til å vare lenger, slik at vi sparer klimautslippet og naturressurser ved å reparere fremfor å kaste og kjøpe nytt. Det er også for å bevare og øke kunnskap om vedlikehold og enkle reparasjoner, og ikke minst så er det en fin sosial møteplass for lokalmiljøet.

Er du en fikser eller en arrangør?
BUA er på jakt etter både frivillige fiksere og samarbeidspartnere (bedrifter, lag, foreninger o.l) som ønsker å arrangere reparasjonskafeer. Vi stiller med utstyrskasser man kan låne til å arrangere egne reparasjonskafeer. Kontakt oss på mail bua@lier.kommune.no om du er interessert.

Når og hvor?
Repair Cafe blir arrangert på biblioteket i Lierbyen tre ganger i høst, lørdag 14. september, lørdag 26. oktober og lørdag 23. november, kl. 11.00 – 14.00 hver gang.