St Hallvard 2020

St Hallvard 2020

I 2020 skal det være 1000 år siden Hallvard Vebjørnsønn av Huseby ble født. Gutten som fikk et kort liv og en dramatisk død fordi han sto opp som beskytter for en forfulgt fattigjente, og som seinere ble helliget for sine verdier og handlingsvalg.

Født og begravet på Huseby i Lier, men levningene ble tidlig hentet til Oslo da byen trengte sin egen helgen og beskytter. Hele Vikens og Østlandets helgen – kjent som St. Hallvard.

Lier kommune vil markere jubileet både for å synliggjøre historien om Hallvard og kunnskapen om livet og forholdene for 1000 år siden, men ikke minst for å trekke linjene fram til i dag og reflektere over de verdiene som fortsatt står sentralt og i hvilke situasjoner disse blir satt på prøve i dag. Stikkordene kan være samhold, respekt, tilhørighet, nestekjærlighet og menneskeverd.

Vi ønsker å trekke mange med på laget slik at programmet kan bli omfattende, variert og spennende, og at vi sammen kan få et bredt fokus på historien og disse viktige verdiene. Vi inviterer med oss lokale og frivillige medspillere og del-arrangører.

Foreløpige Lier-planer
Pr. april 2019

«Sammen om St.Hallvards verdier»
Prosjektidé: Et vandreteater med bidrag fra Lier kulturskole, Liers amatørteatre og dansegrupper, St.Hallvard vg. skole mm. Oppstart høsten 2019 med ulike workshops. Publikumsoppsetning 8.-10. mai på Lier Bygdetun.

«Pilegrimsleden – skilting og vandringer»
Prosjektidé: Pilegrimsleden gjennom Lier oppgraderes, jesteres og suppleres med ny «snarvei» via Paradisbakkene til Asker, og skiltes med link både til historisk info og for refleksjoner. Bør være ferdig til ca 1. mai 2020. Leden vil deretter både kunne brukes for organiserte fellesvandringer og for alenevandringer – på hele Tunsbergleden mot Nidaros eller som nærtur gjennom Lier-Asker-Røyken.

Utvikling av Husebyområdet
Prosjektidé: Husebyområdet er allerede greit basistilrettelagt, men har et større potensiale bl.a. knyttet til mulig bruk av det utgravde rommet i søndre gravhaug til formidlingsformål.

Digital formidling/spill
Prosjektidé: Ta i bruk digitale løsninger for formidling av historien og fokus på verdiene Hallvard representerer. Vurdere interaktivitet som del av dette. til bruk på nett, for skoler og i ulike formidlingssammenhenger. Dette forutsetter finansiering som pt ikke er avklart.

Årets utstilling på Lier Bygdetun
Prosjektidé: Årets utstilling på Lier Bygdetun i 2020 blir tilknyttet St.Hallvardjubileet. Foreløpig er mer konkrete planer og vinklinger ikke bestemt, men målet er å kunne åpne utstillingen 15. mai 2020 – med mange inviterte gjester til stede.

Kirkens St. Hallvard markering
Prosjektidé: Kirken har i mange år markert St.Hallvard-dagen 15. mai på Huseby og også hatt ulike tilknyttede arrangementer i mai. Et eget kirkemusikalsk verk knyttet til St.Hallvard ble laget for ca 20 år siden og vurderes gjenoppført.

Bredt samarbeid – mange bidragsytere
Bibliotek, skoler og barnehager med mer vil i tillegg bli utfordret til å bidra.
Det vil også tas kontakt med sentrale og regionale myndigheter for et samarbeid, samt med Oslo som har St.Hallvard som sin skytshelgen og som sikkert er i gang med egne planer.

Vandreforestilling i St Hallvards Ånd, Lierbyen 24. sept 2017