Friluftsliv

Telling av turgåere

Hvor mange går på tur i Lier?

Jakt

Jaktkort i Finnemarka

Pilegrimsleden gjennom Lier

En fin tur i grønne og historiske Lier.

Fiske

Fiskemuligheter i Lier

Damtjern

En perle på toppen av Lierbakkene

Lier DiscGolfPark

En fullverdig 9-hulls frisbeegolfbane

Gamle Drammenbanen

Turvei Drammen - Lier - Røyken

Ut på tur Lier

Turer på dagtid hver torsdag

Engersand

Stort friområde med badeplass i Drammensfjorden

Svangstrand

Flott bade- og aktivitetsområde

Russerkorset på Gilhusodden

Reist av Gullaug skole i 1990

Fosskollen bygdeborgen

Rester etter en bygdeborg fra folkevandringstiden

Toppturer i Lier

De mest populære toppene

Lierelgene i Utenga

BUA – Nye midlertidige utlånsregler

Brastadåsen gravrøyser

Sju lave gravrøyser fra bronsealderen

Turorientering og stolpejakt

Huseby i Lier

Kulturmiljø fra jernalder, middelalder og nyere tid

Paradisbakkene

Første kjøreveg i Norge, anlagt i ca 1624 – 1670

BUA Lier

Lån utstyr - Helt gratis!

Solvang

Lierbanen

I dag turvei fra Lierbyen til Sylling

Pumptrack

Turforslag

Turmuligheter i sommerhalvåret

Gilhusodden

Fiske- og badeplass i Drammensfjorden

Eiksetra

Friluftssted nr 1 i Lier!

Natur og kulTUR I LIER

Turer til kulturminner

Hvalsdammen

Et idyllisk stille skogstjern

Elvestien

Et lite stykke eldorado langs idylliske Lierelva.

Skiløyper

Lier kommune er kjent for gode skiløyper

Gjellebekk skanse på Tranby

Rester av 11 halvsirkelformede steinvoller

Klatring

Obelisken

Obelisken og marmor-bruddene på Gjellebekk

Mandagstur med Lions

Tur hver mandag

Kunst på Lierstranda

I 2018 startet vi et kunstprosjekt på Lierstranda

Holmenvika

Den fineste badeplassen i Lier?

Hva skjer?

Legg inn ditt arrangement i kommunens arrangementskalender