Oppføringer av Ingeborg

Takk for et aktivt og godt år!

2019 er snart historie, og vi kan se tilbake på mange gode Lier-opplevelser! Vi takker hverandre for engasjement og handlekraft, for aktiviteter og møteplasser, for deltakelse og fellesskap. Vi kan leve gode liv i Lier fordi det er mange som bidrar med tilrettelegging og tilbud, og vi samarbeider med hverandre når dette er nyttig og […]