Oppføringer av Ingvild Bergum Berget

Kjentmannsposter 2022

Kjentmannsposter for Lierskogen og omegn 2022 Årets kjentmannsposter er klare! Ta med familien, venner eller gå en deilig tur alene mens du utforsker kjente eller ukjente deler av Lier. Lierskogen Vel og Samfunnslag (LVSL) har laget 20 poster som inngår i Kjentmannspostene for Lierskogen 2022. Noen av postene ligger utenfor Lierskogen, men er steder som […]

St. Hallvard-lekene 2022

I år arrangerer 3. klasse idrett St. Hallvard lekene arrangert for 31. gang, torsdag 5. mai! Etter to år med korona har vi endelig gleden av å invitere til St. Hallvardlekene igjen. St. Hallvardlekene er en aktivitetsdag for fysisk og psykisk funksjonshemmede, og det er rullestolvennlig. Dagen vil bli fylt med glede og moro for […]

Kartlegging av kulturarenaer

Kulturnettverket i kommunen ønsker å kartlegge hvilke lokaler som i dag benyttes til kunst- og kultur formål og hva slags behov det er for utvikling/forbedring på dette området. Amatører og/eller profesjonelle. En kulturarena er et sted der kunst og kultur skapes, og det er et sted for øvelse, utøvelse og opplevelse. Disse er gjensidig avhengige […]

,

Informasjonsmøte om flyktninger

Alle innbyggere, frivillige, lag, foreninger og organisasjoner inviteres til informasjonsmøte om flyktninger på Lier kulturscene torsdag 7. april kl. 16.30-17.30. Mer info og program i følgende invitasjon  

Planoppstart for Lier stadion

Varsel om planoppstart – Reguleringsplan for Lier stadion/Stoppen idrettspark I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles det oppstart av arbeidet med detaljregulering for Lier stadion/Stoppen idrettspark. Lier kommune ved Kultur og fritid er tiltakshaver og har engasjert Norconsult AS i utarbeidelsen av reguleringsplanen. Hensikten med planarbeidet Hensikten med planarbeidet er å sikre en god […]

,

Tilskudd til gratis vinterferieaktiviteter!

Lier kommune har mottatt tilskuddsmidler fra Viken Fylkeskommune som skal sikre at elever i grunnskolen får en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens vinterferie i 2022. Midlene kan gå til å opprette nye vinterferietilbud, eller utvide eksisterende tilbud. Vil din forening eller klubb bidra? Les mer under bildet […]