Lier kommune har mottatt tilskuddsmidler fra Viken Fylkeskommune som skal sikre at elever i grunnskolen får en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens vinterferie i 2022. Midlene kan gå til å opprette nye vinterferietilbud, eller utvide eksisterende tilbud.

Vil din forening eller klubb bidra?
Les mer under bildet

Søk tilskudd til gratis ferieaktiviteter vinterferien 2022

Vi inviterer lag, foreninger, sosiale entreprenører og næringslivet med på en innsats for å løfte vinterferien for mange barn og unge som fortsatt har en hverdag preget av pandemi. Vi ønsker å fylle ferieuken i Lier med vennskap, latter, spennende læring, aktivitet og nysgjerrighet!

Søknadsfrist: Fortløpende innen 20. januar

Hva kan du søke tilskudd til?

 • Instruktør og koordinering
 • Andre aktivitetsledere
 • Utstyr og mat
 • Transportutgifter

Kriterier

 • Aktivitet i skolens vinterferie
 • Gratis for deltakere i Lier kommune
 • Åpent for alle, prioritert målgruppe 4.-10. klasse
 • Politiattest for alle instruktører
 • Din forening må være registrert i Brønnøysundregisteret og/eller frivilligregisteret
 • Markedsføres gjennom denne siden på lieropplevelser.no
 • Kort rapport etter endt vinteraktivitet (antall barn og unge, antall fordelt på alderstrinn)

Det blir laget en samarbeidsavtale med de som får tilskudd.

Informasjon om alle aktiviteter blir lagt ut og markedsført på lieropplevelser FERIEAKTIVITETER I LIER

Ta kontakt!

Send oss et enkelt budsjett og kort beskrivelse av aktiviteten, samt målgruppen dere ønsker å gjennomføre for. Du kan også ta kontakt for å lufte ideer og muligheter!

Søk innen fristen 20. januar!

Kontaktperson: Ida Stabæk
ferieaktiviteter@lier.kommune.no