Alle innbyggere, frivillige, lag, foreninger og organisasjoner inviteres til informasjonsmøte om flyktninger på Lier kulturscene torsdag 7. april kl. 16.30-17.30.

Mer info og program i følgende invitasjon

 

Frivillighet og samskaping

Inspirasjons- og dialogmøtet mellom frivillighet, folkevalgte og administrasjon 2021

Du og din forening, folkevalgte og kommunalt ansatte inviteres til dialogmøte onsdag 3. november kl. 18-20.30 på Haugestad

2020 og 2021 har vært preget av unntakstilstand pga. Covid19-restriksjoner. Årene har gitt oss utfordringer og erfaringer som vi tar med oss videre. 2022 er Frivillighetens år i Norge. Et år der vi setter fokus på frivillighetens verdi og betydning, og kan skape ny vekst og utvikling innenfor frivilligheten og mellom frivillighet og lokalsamfunnet ellers.
Dette blir utgangspunktet for årets faste dialogmøte.

Programskisse

  • Velkommen v/ordfører Gunn Cecilie Ringdal
  • Erfaringsutveksling; Vi får fram 3-4 organisasjoner som har gjort nyskapende satsinger og/eller har god erfaring med å samarbeide mer på tvers (kommer – ikke avklart foreløpig)
  • Info fra kommunen v/kultursjef Ingeborg Rivelsrud m.fl.
    – Om Frivillighetens år, mulighetene, hva kommunen allerede har på blokka, hva vi håper å få til sammen med frivilligheten osv.
    – Om andre planer og saker kommunen jobber med; frivillighetspolitikk, anleggsplaner, store prosjekter, kurstilbud mm
  • Kort innlegg fra leder av Oppvekst, kultur og idrettsutvalget Adnan Afzal
  • Samsnakk rundt bordene
  • Avrunding/oppsummering

TRYKK HER FOR Å MELDE DEG PÅ

Del gjerne invitasjonen videre til flere!

Som et direkte resultat av de nasjonale bestemmelser angående stenging av skoler og barnehager, har Lier kommune valgt å også stenge alle kommunale publikumsrettede tilbud relatert til aktiviteter og arrangementer.

Vi er stolte av at Lier ble finalist til Norges Frivilligkommune 2019 , i godt selskap sammen med Eid og Flekkefjord kommuner. Vi gratulerer til Flekkefjord kommune, som på Frivillighetens Dag 5 des ble kåret til  Norges Frivillighetskommune av KS og Frivillig Norge.

Tusen takk til Frivillig Norge for denne fine filmen som viser noe av bredden i det frivillige arbeidet i Lier kommune