Frivillighet

Frivillighet og foreningsliv

Lier kommune er en aktiv og god kommune å bo i og å engasjere seg i. Vi har et rikt foreningsliv, Lier Frivilligsentral og omfattende frivillig innsats på mange områder. Kommunen har vedtatt en aktiv frivillighetspolitikk, og det er mye samarbeid mellom foreninger, frivillige og kommunale virksomheter. Sammen skaper vi gode Lieropplevelser!

  • Sjekk hvilke foreninger som er registrert i Lier og som kan ha aktivitetstilbud som er aktuelt og spennende for deg eller dine nærmeste!
  • Har du selv tid og lyst til å være frivillig, så kan et besøk ved Lier Frivilligsentral være et fint sted å starte.
  • Lurer du på kommunens frivillighetspolitikk og hva kommunen kan bistå foreninger eller frivillige med?
  • Trenger du oversikt over tilskuddsmuligheter?

Sjekk videre via søkeknappene på denne siden!

Ønsker du å engasjere deg som frivillig finnes det mange muligheter!

Under ser du forslag til frivillig arbeid og engasjement! Ta kontakt med oss for mer informasjon om de ulike aktivitetene/tilbudene HER

Her finner du noe av alt det frivillige gjør av aktiviteter og steder der du kan være frivillig!