Vil du ha kontakt med oss?

  • Vil du ha kontakt med oss?

Kultur og fritid

Kontaktinformasjon
Epost: kultur@lier.kommune.no
Telefon: 32 22 01 00 (servicetorget)

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud
Epost: ithr@lier.kommune.no

Daglig leder Lier kulturscene
Marte Bergsland
Epost: mb@lier.kommune.no

Frivilligkoordinator og daglig leder Lier Frivilligsentral
Rise Cecilie Moe
Epost: rcm@lier.kommune.no 
Tlf: 45895880 eller 32 22 03 78

Kulturminner og lokalhistorie
Thea Hellbardt Raddum
Epost: thr@lier.kommune.no

Ungdom og fritid

Avdelingsleder ungdom og fritid
Katrine Smemo Granlund
Epost: ksg@lier.kommune.no

Ungdomshuset V2
Rune Drangsland
Epost: rud@lier.kommune.no

BUA utlån
Rune Bjelkarøy
Epost: rubj@lier.kommune.no

BUA aktiv
Trine Olafsen
Epost: trio@lier.kommune.no

Park, idrett, friluftsliv

Avdelingsleder park, idrett, friluftsliv
Steinar Hennum
Epost: sth@lier.kommune.no

Fagrådgiver friluftsliv og anleggsutvikling
Sverre Arneberg Fredriksen
Epost: safr@lier.kommune.no

Idrettsrådgiver
Ingrid Buch
Epost: inbu@lier.kommune.no

Biblioteket

Biblioteksjef
Aleksander Kristung
Epost: alkr@lier.kommune.no

Bibliotekar/nettansvarlig
Siri Wigemyr
Epost: siwi@lier.kommune.no

Kulturskolen

Kulturskolerektor
Frøydis Rui-Rahman
Epost: frr@lier.kommune.no

Generell informasjon

Besøksadresse Lier Kommune
Rådhuset, Vestsideveien 2, 3403 Lier

Postadrese
Postboks 205 3401 Lier
postmottak@lier.kommune.no

Servicetorget
Tlf: 32 22 01 00
Fax: 32 22 01 01

Åpningstider
Mandag: 08:00-16:15
Tirsdag-fredag: 08:00-15:45

Lieropplevelser
Epost: krov@lier.kommune.no

Mer kontaktinformasjon til kommunen her