Vil du ha kontakt med oss?

Om Lieropplevelser.no

Nettsidene driftes av Kultur og fritid i Lier kommune.

Besøksadresse

Kontorlokaler 2. etg
Fosskvartalet AS
Bruveien 2, 3403 LIER

Lier frivilligsentral 1. etg
Fosskvartalet AS
Bruveien 2, 3403 LIER

Kontakt oss

Epost: kultur@lier.kommune.no
Telefon: 32 22 01 00 (servicetorget)

Generell informasjon

Besøksadresse Lier Kommune
Rådhuset, Vestsideveien 2, 3403 Lier

Postadresse
Postboks 205 3401 Lier
postmottak@lier.kommune.no

Servicetorget
Tlf: 32 22 01 00
Fax: 32 22 01 01

Åpningstider
Mandag: 08:00-16:15
Tirsdag-fredag: 08:00-15:45

Mer kontaktinformasjon til kommunen her