Vil du ha kontakt med oss?

  • Vil du ha kontakt med oss?

Kultur og fritid

Nettsider

Tips om rettelser, justeringer eller nye opplevelser? Ta kontakt!

Nettsider
Ingvild B. Berget
Epost: ibb@lier.kommune.no

Administrasjon

Kontaktinformasjon
Epost: kultur@lier.kommune.no
Telefon: 32 22 01 00 (servicetorget)

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud
Epost: ithr@lier.kommune.no

Park, idrett, friluftsliv

Avdelingsleder park, idrett, friluftsliv
Steinar Hennum
Epost: sth@lier.kommune.no

Rådgivere

Fagrådgiver friluftsliv og anleggsutvikling
Sverre Arneberg Fredriksen
Epost: safr@lier.kommune.no

Idrettsrådgiver
Ingrid Buch
Epost: inbu@lier.kommune.no

Kulturminner
Brita Sangolt
Epost: bs@lier.kommune.no

DKS, stimuleringsmidler og kunst
Nina Guzman Toft
Epost: ngt@lier.kommune.no

Frivillighet og fritid

Avdelingsleder frivillighet og fritid
Katrine Smemo Granlund
Epost: ksg@lier.kommune.no

Frivilligkoordinator og Lier Frivilligsentral
Kari Tomine Isene Bodnar
Epost: kti@lier.kommune.no 
Lier frivillige tlf: 458 95 880

BUA utlån
Rune Bjelkarøy
Epost: rubj@lier.kommune.no

BUA aktiv
Trine Olafsen
Epost: trio@lier.kommune.no

Biblioteket

Biblioteksjef
Aleksander Kristung
Epost: alkr@lier.kommune.no

Bibliotekar/nettansvarlig
Siri Wigemyr
Epost: siwi@lier.kommune.no

Lier Kulturscene

Daglig leder Lier kulturscene
Marte Bergsland
Epost: mb@lier.kommune.no

Teknisk sjef
Pål Emil Berg
Epost: peb@lier.kommune.no

Ung Kultur

Ungdomshuset V2
Rune Drangsland
Epost: rud@lier.kommune.no

Kulturskolen

Kulturskolerektor
Frøydis Rui-Rahman
Epost: frr@lier.kommune.no

Generell informasjon

Besøksadresse Lier Kommune
Rådhuset, Vestsideveien 2, 3403 Lier

Postadresse
Postboks 205 3401 Lier
postmottak@lier.kommune.no

Servicetorget
Tlf: 32 22 01 00
Fax: 32 22 01 01

Åpningstider
Mandag: 08:00-16:15
Tirsdag-fredag: 08:00-15:45

Mer kontaktinformasjon til kommunen her

Hopp rett ned til innholdet