Kontakt

Denne nettsiden driftes av Lier kommune ved Kultur og Fritid.

Besøksadresse
Kultur og fritid, Bruveien 2 – 2. etasje, 3403 Lier

Fant du det du lette etter? Har du innspill til oss? Ta gjerne kontakt med oss!

Lier kommune

Sjekk www.lier.kommune.no

Epost:
Postmottak@lier.kommune.no

Telefon servicetorget:
32 22 01 00

Besøksadresse:
Rådhuset, Vestsideveien 2, 3403 Lier.