,

Lieropplevelser 2021

Vi vil også i år planlegge og gjennomføre arrangementer som gir gode Lieropplevelser! Vi inviterer til prosjektet Lieropplevelser 2021.

Vi kan ikke planlegge for større arrangementer som festivaler og brede folkefester i 2021. Smittevernhensyn og prognoser tilsier at vi må tenke annerledes. Lier kommune har derfor valgt å avlyse Lierdagene i år, men planlegger for nye Lierdager slik vi ønsker dem i 2023. 

Dette året vil vi selvsagt likevel planlegge og gjennomføre mange mindre arrangementer og aktiviteter tilpasset situasjonen gjennom hele året og rundt i hele den flotte kommunen vår.  Som et alternativ til Lierdagene tar Lier kommune derfor initiativ til en Lieropplevelses-pakke som omfatter flere arrangementer og opplevelsesmuligheter fordelt over flere måneder og spredt over flere steder for å bli kjent med Liers muligheter på nye måter! En arrangements-Tour de Lier – eller Lieropplevelser 2021.

Mangfold er viktig, og sammen får vi til mer!

Vi ser for oss at vi samarbeider med foreninger og besøks-steder om planlegging og gjennomføring, at Lier kommune vil kunne sikre en god markedsføring og synlighet og også ha mulighet for noe ekstraordinær finansiering som kan sikre åpne og allsidige tilbud. Vi har noen arrangements-idéer selv, men ønsker også å høre hva lokalsamfunnet ellers ønsker å bidra med og hva som særlig er etterspurt og ønsket av tilbud.  

Mange planer vil kunne gjennomføres uten mye tilpasninger. Mindre utendørs-arrangementer vil være mer aktuelle enn mer folketette innendørs arrangementer. Enkle arrangementer kan gi like gode opplevelser som større og mer sammensatte. Dette er også året for nytenkning og muligheter for å gjøre noe vi aldri har gjort før, noe vi kanskje har tenkt på, men ikke prøvd ut? Samarbeide med noen vi kjenner litt, men aldri har gjort noe sammen med? Noe som er åpent for alle, som er noe å glede seg til og glede seg over.

Vi ønsker innspill og forslag!

Vi spør: 

  • Hva ønsker du å kunne oppleve og delta på sommeren 2021?  
  • Hvilke steder og tilbud bør vi prioritere? 
  • Hva kan du, din forening eller din virksomhet ta ansvar for eller bidra med? Har dere allerede noen planer for åpne tilbud? Har dere arena, aktiviteter, ressurspersoner, kontakter eller annet som kan gjøre spennende tilbud mulige? Invitasjonen går åpent ut – til foreninger, ildsjelgrupperbesøksstedergårdsutsalg og lokalt næringsliv.  

Vi tilbyr: 

  • Koordinering av arrangementer og samarbeidsparter 
  • Felles markedsføring og synlighet 
  • Mulighet for ekstraordinære tilskudd  
  • Noen å diskutere ideer med 

Vi ber deg svare oss innen 1. mars via epost kultur@lier.kommune.no. Vi gleder oss til å høre fra deg!
 

Hilsen Lier kommune – kultur og fritid
Lier – 1. februar 2021