Velkommen til Lier

Om Lier

Lier kommune er en grønn og landlig kommune med sentral beliggenhet i Oslo-regionen. Vi har godt over 26.500 innbyggere, et bredt og aktivt foreningsliv, og et allsidig og innovativt næringsliv.

Lier har flotte turområder – godt tilrettelagt for aktivitet og uteglede. I 2015 ble Lier kåret til Årets friluftslivskommune nettopp på grunn av dette. Visjonen «Grønne Lier for alle innbyggere» er godt forankret i kommunen. Den skal følges opp ved at Lier skal bevares som grønn dal, at det gis rom for gode liv for alle, og at vi skal bygge opp under grønn verdiskapning og utvikling.

Produksjon av frukt, bær og grønnsaker står sentralt i Lier som også er landets største drivhuskommune.  Epleblomsten i kommune-våpenet og årlige festivaler som Eplefestivalen og Jordbæreventyret bygger også opp under kjennetegnet til Lier som viktig landbrukskommune.

Lier har ellers mange viktige og spennende kulturminner og kulturmiljøer. Det har bodd folk i Lier siden isen trakk seg tilbake. Blant de eldste sporene vi finner, er helleristningsfeltet med store elgfigurer ved Utenga ved Tronbergfjell. Figurene er om lag 8000 år gamle.

Kommunen tilrettelegger og drifter mange tjenester, tilbud og samfunnsoppgaver som er viktige for liungene, foreningslivet og bedriftene i Lier. Vi er i folks liv 24 timer i døgnet og 7 dager i uken, fra vi blir født og så lenge vi lever. Vann, vei, barnehage, skole, kultur og fritid, omsorg og helse er stikkord for noen av de mange kommunale tjenesteområdene.

Mer informasjon om kommunale tjenester og virksomheter, politikk og planer finner du på www.lier.kommune.no.

Visjon og verdier

Grønne Lier – for alle innbyggere. Visjonen forplikter oss til blant annet:

  • Det gode liv for alle innbyggere
  • Natur og kultur som ressurs
  • Langsiktig miljøutvikling
  • Lier kommunes verdier er retningsgivende for hvordan vi opptrer, arbeider og preger vårt samarbeid internt og eksterne.
  • Våre verdier er:
  • Åpen
  • Tilgjengelig
  • Etterrettelig

Om lieropplevelser.no

www.lieropplevelser.no – driftes også av kommunen og skal supplere den ordinære kommunale nettsiden. Det er virksomhet Kultur og fritid som holder tak i denne siden. Den skal bidra til å gjøre det enkelt å gjøre seg kjent, bruke og delta i det mangfoldet som finnes av opplevelsesmuligheter, arrangementer, aktivitetstilbud og besøks-steder i Lier.

På lieropplevelser.no skal du lett kunne gjøre deg bedre kjent med mulighetene og bli oppdatert på arrangementer og aktiviteter som tilbys. Vi ønsker også med denne siden å bygge stolthet og engasjement for denne fine bygda vår. Gi oss gjerne tilbakemelding om innhold du savner eller andre kommentarer som kan bidra til forbedringer!

Vi som jobber med kultur i Lier kommune brenner for å legge til rette for et rikt og mangfoldig kulturliv i kommunen hvor alle innbyggere skal finne noe som passer for dem. Dette kan vi ikke få til uten et nært samarbeide med lag og foreninger, engasjerte ildsjeler med hjerte for bygda si og for kulturen, en befolkning som vi bidra og delta. Et rikt kulturliv utvikler seg over tid og er noe som blir til i samspill, med alle innbyggere.

All kultur blir til i samspill – mellom musikeren og publikummet, mellom spillerne på fotballaget på treningen, i ditt møte med kunstverket og med naturen når du går i skiløypa. Viktig for den enkelte. Viktig som lim og fundament i lokalsamfunnet.

I Lier skal det være godt å bo og enkelt å engasjere seg. Åpenhet og nærhet betyr mye for oss. Hver for oss kan vi bidra, privat og via jobb. På disse sidene ser du at det er mange som hver på sin måte sikrer opplevelsestilbud, møteplasser og aktiviteter i Lier. Sammen skaper vi mange gode Lieropplevelser!