Telling av turgåere

Lier kommune har 3 “turtellere”. Dette er mobile enheter som plasseres ved stier, friluftsområder o.l. for å registrere bruken av områdene.

Tellerne står ved samme lokalitet i ett år slik at man kan se årstidsvariasjonene. Tellerne registrerer først og fremst fotgjengere. Dvs at syklister, løpende eller skigåere, som har en viss fart, ikke alltid blir registert. Derfor plasseres tellerne stort sett der det er vanligst å ferdes til fots, men såklart vil dette også ofte være ved stier/løyper som også brukes mye av sykkel mm.

Tellerne registrerer også hvilken retning folk ferdes.

Tidligere tellinger

FJORDPARKEN: 77 998. Telleren var plassert på friområdet/lang stien.

GJELLEBEKK: 63 657. Telleren var plassert ved utfartsparkeringen til gjellebekk, i starten av sti/løypa innover i Kjekstadmarka.

GILHUSODDEN:  52 306. Telleren var plassert ved P-plass, der stien mot friluftsområdet starter.

GAMLE DRAMMENSBANEN: 48 000. Telleren var plassert ved Brastad, ca 1,5 km fra Lierbyen.

BYGDETUNET: 44 748. Telleren var plassert ved hovedinngang/porten.

KRAFT: 36 635. Telleren var plassert på infotavla til Skiforeningen.

KYSTSTIEN ENGERSAND: 27 331. Telleren var plassert mellom Engersand havn og Engersand friluftsområde.

FLÅTAN: 26 017. Telleren var plassert ved turvei/løypa som går mot “Strongløypa”, nær boligområdet på Flåtan.

KANADA: 21 454. Telleren var plassert ved skiløype/skogsbilvei ved brua over Solbergelva.

ELVESTIEN I LIERBYEN: 10 460. Telleren var plassert like nedenfor p-plassen/Andershaugen.