Eplefondet

Eplefondet logo

Eplefondet

Eplefondet er en tilskuddsordning som gir støtte til fritidsaktiviteter for barn og unge som vokser opp i familier med lav inntekt. Eplefondet er et samarbeid mellom Lier kommune og Kiwanis Club Lier.

Tilskuddsordningen skal bidra til at barn og unge i Lier kommune kan delta i organiserte fritidsaktiviteter uavhengig foresattes økonomiske situasjon.
Nye retningslinjer og kriterier for 2024 er straks klare og vil bli sendt ut til lag og foreninger i løpet av januar.
Finn mer informasjon under eller ta kontakt med oss!

Frivillige lag og organisasjoner som bygger på individuelt medlemskap, som driver sin virksomhet og har hovedtyngden av sine medlemmer i Lier kommune og som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke.  

Lærere, sosialrådgivere, helsepersonell og andre i apparatet rundt barnet kan også søke. 

Frivillige lag og organisasjoner søker ved hjelp av søknadsskjemaet det lenkes til i menyen til venstre. Som hovedregel skal vanlige betalings- og purreprosedyrer ha vært fulgt, og foresatte må ha gitt et aktivt(muntlig/skriftlig) samtykke til at foreningen søker på vegne av familien. 

Lærere, sosialrådgivere, helsepersonell og andre i apparatet rundt barnet kan søke direkte til Lier kommune ved å ta kontakt med Eplefondet.

Kontaktinformasjon:

tlf: 32220250
mail: eplefondet@lier.kommune.no  

Det kan søkes om støtte til medlemskontingent, aktivitetsgebyr, personlig utstyr og deltakeravgift til turer/turneringer etc. 

Hva blir prioritert?
Ordningen er kun til for å hjelpe barn og unge i familier med lav inntekt, og barnet må ha bo i Lier kommune.  

For frivillige lag og foreninger må søknaden inneholde en oversikt over antall medlemmer som av økonomiske årsaker antas å ikke kunne betale kontingent/utestående for inneværende semester.  

For støtte til utstyr eller deltakeravgift på turer må det oppgis hva det søkes støtte til og hva kostnadene er på dette. Søknaden skal ikke inneholde navn på barn eller unge som det søkes støtte for. 

Søknader om cup/reise og utstyr kan sendes på e-post: Oppgi kort hva det gjelder og beløp.  

Søknadsfrist:
For 2024 er søknadsfristen 1. mai for frivillige lag og organisasjoner.
Lærere, sosialrådgivere, helsepersonell og andre i apparatet rundt barnet kan søke gjennom hele året, men søknader blir ikke behandlet i juli. 

Det digitale søknadsskjemaet skal kun benyttes av lag og foreninger.

Foresatte og kommunale tjenester bes ta direkte kontakt på telefon eller sende e-post. (OBS! ikke send personopplysninger eller annen sensitiv informasjon pr. epost) 

Søknadsskjema for 2024 kommer snart.

Besøksadresse:
Lier Frivilligsentral (Fosskvartalet)
Bruveien 2, 3403 Lier

Telefon:
32 22 01 00 / 32 22 0250

Epost:
eplefondet@lier.kommune.no

Bli med på spleiselaget!

Vi inviterer organisasjoner, næringsliv og private til å bli med på spleiselaget. Sammen kan vi gi flere barn og unge gode Lieropplevelser!

VIPPS: #640840

Har du spørsmål til Eplefondet?

Kontakt oss

Adresse:
Lier Frivilligsentral (Fosskvartalet)
Bruveien 2, 3403 Lier

Telefon:
32 22 01 00 / 32 22 02 43

Epost:
eplefondet@lier.kommune.no