Eplefondet

Eplefondet logo

Eplefondet

Eplefondet er en tilskuddsordning som gir støtte til fritidsaktiviteter for barn og unge som vokser opp i familier med lav inntekt. Eplefondet er et samarbeid mellom Lier kommune og Kiwanis Club Lier.

Tilskuddsordningen skal bidra til at barn og unge i Lier kommune kan delta i organiserte fritidsaktiviteter uavhengig foresattes økonomiske situasjon.

Har du behov for informasjon om Eplefondet på flere språk, eller mangler samtykkeerklæring, ta kontakt med oss eplefondet@lier.kommune.no

Frivillige lag og foreninger som har medlemmer med bostedsadresse i Lier kommune.

Enkeltpersoner kan ikke søke selv, men de kan få hjelp til å komme i kontakt med foreningen det gjelder. 

Kommunale virksomheter kan kontakte Eplefondet direkte.

Frivillige lag og organisasjoner søker ved hjelp av søknadsskjema – trykk her. Behandlingstiden er satt til 3 uker fra søknadsfrist. 
Før man søker må det fylles ut en samtykkeerklæring av foresatte og foreningen.

LAST NED OG SKRIV UT SAMTYKKERKLÆRING – TRYKK HER

MORE LANGUAGES – PRESS HERE

Foresatte kan også skrive ut denne selv og levere til foreningen. 

Eplefondet kan i enkelttilfeller innvilge søknader fortløpende i samarbeid med kommunale tjenester som feks helsetjenesten, barnevernstjenesten m.fl.

Kontaktinformasjon:

tlf: 32220250
mail: eplefondet@lier.kommune.no 
(ikke send sensitiv informasjon på e-post.)

Det kan søkes om støtte til medlemskontingenter, aktivitetsgebyr, lisenser og pålagt / nødvendig utstyr.  Lag og foreninger kan søke på vegne av enkeltmedlemmer for å få dekket nødvendig utstyr medlemmet trenger for å delta på aktiviteten. Søknader til utstyr og egenandeler i forbindelse cup/tur m.m. behandles fortløpende med midler avsatt til dette formålet og i samarbeid med Kiwanis Club Lier. 

Eplefondet gir ikke støtte til svømmeopplæring, kun til svømming som fritidsaktivitet.   Med svømmeopplæring menes det at hensikten er at barnet skal lære å svømme, uten at det er en typisk fritidsaktivitet, eller når skolen henviser til ytterlige behov for svømmeopplæring.

For frivillige lag og foreninger må søknaden inneholde en oversikt over antall medlemmer som av økonomiske årsaker ikke kan betale kontingent/utestående for inneværende semester.  

For støtte til utstyr eller deltakeravgift på turer må det oppgis hva det søkes støtte til og hva kostnadene er på dette. Søknaden skal ikke inneholde navn på barn eller unge som det søkes støtte for. 

Søknadsfrist:
For 2024 er søknadsfristen 1. mai for frivillige lag og organisasjoner.
Lærere, sosialrådgivere, helsepersonell og andre i apparatet rundt barnet kan søke gjennom hele året, men søknader blir ikke behandlet i juli. 

Det digitale søknadsskjemaet skal kun benyttes av lag og foreninger.

Foresatte og kommunale tjenester bes ta direkte kontakt på telefon eller sende e-post. (OBS! ikke send personopplysninger eller annen sensitiv informasjon pr. epost) 

TRYKK HER FOR SØKNADSSKJEMA 2024

Besøksadresse:
Lier Frivilligsentral (Fosskvartalet)
Bruveien 2, 3403 Lier

Telefon:
32 22 01 00 / 32 22 0250

Epost:
eplefondet@lier.kommune.no

Find descriptions of the Apple Fund and declaration of consent, printable pdfs available in english, arabic, ukrainian and somali.

GO TO SITE – PRESS HERE

Bli med på spleiselaget!

Vi inviterer organisasjoner, næringsliv og private til å bli med på spleiselaget. Sammen kan vi gi flere barn og unge gode Lieropplevelser!

VIPPS: #640840

Har du spørsmål til Eplefondet?

Kontakt oss

Adresse:
Lier Frivilligsentral (Fosskvartalet)
Bruveien 2, 3403 Lier

Telefon:
32 22 01 00 / 32 22 02 43

Epost:
eplefondet@lier.kommune.no