Brastadåsen gravrøyser

Brastadåsen gravrøyser

På de sørvendte bergflatene på Brastadåsen ligger det sju lave gravrøyser fra bronsealderen (1800-500 f. Kr.). Røysene har en rund eller avlang form, dekket av rulle- eller bruddstein. Den største samlingen ligger rett ved stien på Brastadåsen.

Slike gravrøyser ble lagt høyt og fritt, godt synlig fra viktige ferdselsveier, både langs kysten og på fastlandet.

Et kulturminneskilt på stedet gir deg mer informasjon.

Adkomst: Parkering på p-plassen i nordre del av Damtjern. Følg stien som stikker inn i skogen på den andre siden av riksveien.

Brastadåsen gravrøyser

Informasjon

Adresse:
Damtjern utfartsparkering
Lierbakkene 6
3420 Lierskogen