Brazzbanden

Brazzbanden

Musikk – glede – fellesskap

Brazzbanden er et korps for barn og unge med funksjonsnedsettelse. Musikkglede, mestringsglede og sosial tilhørighet står i sentrum. En meningsfull fritid er viktig for alle! Vi øver på Gullaug skole torsdager fra kl 18.00 – 19.15 

Brazzbanden samarbeider med Lier kulturskole da de betaler musikalsk leder, Siw Sønstebø, og betaler semesteravgift til kulturskolen. Les mer om faste tilbud og finn link til søknadsskjema her.

Øvelse med Brazzbanden

Finn oss på facebook.

Flere tilbud for målgruppen

Lier Kulturskole har også tilbud om enetimer i musikkterapi for målgruppen. Kontakt kulturskolen for mer informasjon.

Les mer om Liunggjengen her.