BUA aktiv

NB! BUA aktiv sine aktiviteter er satt på pause, pga. smittesituasjonen og nasjonale/lokale anbefalinger.

Faste aktiviteter som Åpen hall og møteplassen for ungdommer på BUA Tranby holder stengt inntil videre.

Lier kommune ønsker å ta vare på innbyggerne ved å redusere smitte, og det er innførte nye lokale smittevernstiltak. Vi følger situasjonen tett og informerer dere her når vi åpner opp igjen. Ta vare på hverandre og følg smittevernrådene. Vi i BUA aktiv gleder oss veldig til å møte dere igjen!   

Hva er BUA aktiv?

BUA aktiv gir barn og ungdom i Lier nye opplevelser og spennende aktiviteter – helt gratis!
Vi drifter ukentlige aktivitetstilbud for barn og unge i Lier med blant annet Åpen hall og fritidsklubb BUA Tranby. I tillegg planlegger og gjennomfører BUA aktiv flere av kommunens ferietilbud for barn og ungdom og sporadiske aktivitetsdager for ungdom. Mange av våre tilbud er i samarbeid med lokale lag, foreninger og organisasjoner.  Gjennom BUA aktiv blir deltakerne kjent med BUA og lokale samarbeidspartnere. Vi ønsker også at deltakerne skal oppdage hvor mye utstyr vi har tilgjengelig for utlån for dem.  BUA aktiv er en del av «Kultur- og fritidsavdelingen» i Lier kommune.

Åpen hall

Åpen hall er et gratis drop-in-tilbud med lek, ballspill og aktiviteter for 5.-7. trinn.
Våren 2021 finner dere oss her:
Hegghallen: tirsdager kl. 13.30-15.00
Heiahallen: onsdager kl. 13.30-15.00
Åpen hall er et samarbeid mellom BUA aktiv, Stoppen SK og Frisklivssentralen.

BUA Tranby – møteplass for ungdom

BUA Tranby er en møteplass der ungdom kan komme etter skoletid. I tillegg til servering av Pizza tilbyr BUA Tranby lavterskel aktiviteter som Air-hockey, bordtennis og playstation 4. Tilbudet gjelder Tranby ungdomsskole 8.-10. trinn og er åpent hver torsdag 14.00-16.00 og fredager kl. 14.00-18.00. Stengt i skolens ferier.

BUA Tranby – utlån av utstyr

BUA Tranby har selvsagt også utlån av utstyr til liunger i alle aldre. Les mer på utlånssiden ved å trykke her.

Ferietilbud

I sommer-, høst- og vinterferier arrangerer vi ulike ferietilbud. Ofte har vi Friluftsskole i samarbeid med DNT Drammen og Omland (turistforeningen) og Oslofjorden Friluftsråd for 5.-7. trinn. Basen er på Eiksetra. Da er det friluftsaktiviteter tilpasset årstiden: skilek, aking, SUP og kanopadling, skogstur, bål m.m. Det er også aktivitetsdager for ungdom i ferier. Vi har bl.a. arrangert turer til alpintanlegg, klatrepark, paintball m.m.

Aktivitetsdager og arrangementer

Gjennom året arrangerer vi aktivitetsdager for ungdom og for hele familien. Vi inviterer til kurs for ungdom, bl.a. i førstehjelp og nye aktiviteter. Vi engasjerer oss i julegaveaksjonen «God jul, lille venn», som samler inn og deler ut julegaver til barn i kommunen. Følg med på siden her og på facebooksidene våres for informasjon om alle våre aktiviteter.

Har du forslag?

Hva ønsker du at vi gjentar av arrangementer? Har du forslag til nye ting? Er du med i et lag/forening som vil samarbeide med oss om en aktivitetsdag? Ta kontakt med oss, så finner vi på noe spennende!

Informasjon

Adresse:
Joseph Kellers vei 5
3408 Lier

Kontaktpersoner:
Trine Olafsen
Håvard Sagmoen

Epost
trine.olafsen@lier.kommune.no
hs@lier.kommune.no