Reservasjon av utstyr i BUA

Informasjon

BUA Lierbyen:
Verkstedveien 2,
3403 Lier
Tlf: 32 22 01 40
Åpent onsdag, torsdag og
fredag fra 14.00 – 18.00

BUA Tranby
Joseph Kellers vei 5,
3408 Tranby
Åpent torsdag og fredag
fra 14.00 – 18.00.
Stengt i skolens ferier.

Epost:
bua@lier.kommune.no

Reservasjon av utstyr

Vi har foreløpig kun drop-inn i BUA Lier (Lierbyen og Tranby).
Ta kontakt med oss så kan vi i noen tilfeller reservere utstyr til deg.

E-post: bua@lier.kommune.no