Eikdammen

Eikdammen

I skriftlige kilder nevnes Eikdammen første gang i 1708, men den var trolig bygd før den tid. Nord-Eik hadde kvern i elva nedenfor, og Sør-Eik hadde samme retten. I 1798 solgte eieren av Nordre Eik vannrettighetene til sagbrukseier og trelasthandler Casper von Cappelen, som sikret seg rett til å demme opp dammen fra høst til vår. Han bygde også flere demninger fra Eikdammen og nordøstover (retning Skimten.)

Dammen er tørrmurt med store tilhogde steinblokker og tettet med rosentorv fra myrene i området.

Helt fram til 1917 var vannet fra Eikdammen viktig som drivkraft for en livlig industrivirksomhet i Vivelstaddalen.

Fra 1923 var dammen drikkevannskilde for Drammen. Denne funksjonen opphørte da Glitrevannverket ble etablert i 1978 og Glitre ble den nye drikkevannskilden året etter. En plan om å bruke dammen til jordbruksvanning ble ikke realisert.

Etter at Glitrevannverket ble opprettet, hadde damluka blitt stående åpen og demningen lå uten vanntrykk. Dette førte til at kjernen i muren, som er rosentorv, tørket helt ut og tettingen i demningen ikke lenger fungerte.

Ved store, ekstreme flommer kunne vannstanden i magasinet bli høyt og føre til et uønsket trykk på demningen. Dette kunne ha gitt skader både på demning og skader nedstrøms. For å sikre seg mot dette ble Eikdammen avviklet som vassdragsanlegg.

Fordi demningen har en historie og er en del av et kulturlandskap, ønsket ikke Lier kommune å fjerne hele demningen. I 2012 ble det derfor etablert et nytt overløp bredt nok til å ta imot store nedbørsmengder og for å unngå trykk mot resterende damkrone. Samtidig ble det bygd ei bru over utløpet.

En kuriositet

Oscar Gjøslien (1909-1995) var i flere år damvokter og regulerte vannføringen til vannbehandlingshuset som lå nedenfor Årkvisla. Han var i sin tid en fremragende langrennsløper med mange nasjonale og internasjonale triumfer. Mest kjent ble han som «Birkebeinerkongen» med 44 merker i det harde Birkebeinerrennet.

Veibeskrivelse

Du kan nå Eikdammen fra både Årkvisla, Undersrud og Eggevollen.

Fra Årkvisla
Følg skiltingen til Undersrud og følg skiltingen mot Storsteinsfjell og Eikdammen derfra.

Alternativt kan du følge skiltingen til Skimten og så gå derfra til Eikdammen.

Fra Undersrud
Følg skiltingen mot Storsteinsfjell til du har kommet til krysset helt oppe ved myrene.ca 1kilometer fra Storsteinsfjell. Der er det skiltet mot Eikdammen til venstre.

Alternativt kan du følge Eikdamsveien helt til enden og så følge traktorveien opp til Eikdammen.

Fra Eggevollen
Følg Skiltingen til Storsteinsfjell og Skimten.

En flott rundtur er denne:

https://ut.no/turforslag/1110767/arkvisla-pantegutten-eikdammen-skimtvann