Engersand

Engersand

Dette er et flott friområde med badeplasser og svaberg innerst i Drammensfjorden. Det er en stor fin gresslette for lek, egen volleyballbane og gode muligheter for fiske. Nordover kan du gå en fin kyststi til Engersand Havn.

Engersand berg

Badeplass fasiliteter – badeinfo

  • Sandstrand
  • Svaberg
  • Gressplen
  • Utedo (og toaletter sommerstid)
  • Volleyballbane
  • Lekeapparater
  • Benk
  • Fiskeplass
  • Kyststi
  • Badebrygge

Engersand forsamlingslokale

På Engersand står det et gammelt forsamlingshus som trolig ble satt opp i 1920-årene. Forsamlingshuset ble overtatt av Lier Kommune i 1955. I dag leies huset ut til lokale lag og foreninger.

Engersand forsamlingslokale

Historikk

Engersand har helt fra slutten av 1800-tallet vært brukt som badeplass, fra 1930-årene også til fysiske aktiviteter som turn og ballspill. På 1800-tallet ble det arrangert lørjeturer fra Drammen av foreninger, søndagsskoler og andre. Da seilte lørjene ut, pyntet med flagg og løv.

Engersand var opprinnelig en gammel husmannsplass under Søndre Gullaug, men ble skilt ut som et eget bruk i 1907. I 1910 ble eiendommen solgt til AS A.T Yttrie i Drammen.

I 1954 overtok Lier Kommune eiendommen. Etter hvert førte forurensingen i fjorden til at badeplassen ble lite benyttet. En stund var området opplagsplass for båter. Manglende skjøtsel førte til at det grodde igjen. Fra rundt 1988/89 ble stedet opparbeidet som friområde i et samarbeid mellom Lier kommune, Lahell Vel og Miljøpakke Drammen.

Det vakre området langs sjøen er nå bygget ut med en kombinasjon av eneboliger og blokker. Langs vannkanten kan beboerne vandre langs kyststien, det er anlagt båthavn og områdene mellom husene har fått en parkmessig opparbeiding. Strandlinjen er regulert til offentlig område.

I området Gullaug og Engersand finner vi store deler av Liers industrihistorie. Les mer her.

Informasjon

Adresse:
Furusetveien 24
3427 Lier