Eplefondet

Eplefondet

NB! Fra 2023 vil det digitale søknadsskjemaet utgå. Vi jobber for å finne en ny løsning. I mellomtiden kan man ta direkte kontakt på 32220243 eller sende en epost til eplefondet@lier.kommune.no (ikke send personopplysninger eller annen sensitiv informasjon pr. epost)

Eplefondet er en kommunal tilskuddsordning for barn og unge som behøver støtte til å drive med fritidsaktiviteter.

Eplefondet er etablert som et spleiselag mellom Kiwanis club Lier og Lier kommune, med den hensikt at flere barn og unge kan få hjelp til å dekke medlemskap og utgifter til lokale fritidsaktiviteter.

Formålet med Eplefondet er å oppfylle Fritidserklæringen gjennom å sikre at alle barn og unge i Lier kommune har lik mulighet for deltagelse på fritidsarenaer.

Fritidserklæringen ble signert av regjeringen, KS og en rekke organisasjoner, og bygger på FN’s konvensjon om barns rett til å delta i fritidsaktiviteter – uavhengig av foreldrenes økonomiske og sosiale situasjon.

Hva kan man søke om støtte til

Eplefondet skal først og fremst sikre at barn og unge kan delta på minst èn fritidsaktivitet. Kostnaden for et fullverdig fritidstilbud vil variere avhengig av aktivitet, men vil normalt inneholde kontingenter, lisenser, cuper og lignende.

Hva foreldrene selv kan betale, og hva som organisasjonen kan bidra med, vil også være varierende, men hensikten er å lage et «spleiselag» mellom alle aktører for å gi barna et godt fritidstilbud.

Hvem kan søke 

Eplefondet er et tilbud til de med et reelt behov for støtte på grunn av vanskelig økonomi.

Alle registrerte kultur- og idrettsforeninger eller organisasjoner som tilbyr medlemskap for barn og unge kan søke. Privatpersoner og tjenester for barn og unge kan også søke på vegne av familien.

Hvordan søker man
Du finner lenke til søknadsskjema øverst på denne siden, grønn knapp. Når du kommer til skjemaet trykker du på «start undersøkelse». Lurer du på om du er søkeberettiget kan du ta kontakt med oss på eplefondet@lier.kommune.no

Vi inviterer organisasjoner, næringsliv og private til å bli med på spleiselaget.

Sammen kan vi gi flere barn og unge gode Lieropplevelser!

VIPPS: 640840

Har du spørsmål til Eplefondet?

Informasjon

Adresse:
Fosskvartalet(Lier Frivilligsentral)
Bruveien 2
3403 Lier

Telefon:
32 22 01 00
32 22 02 43

Epost
eplefondet@lier.kommune.no