Eplefondet

Eplefondet

Eplefondet er et spleiselag startet av Kiwanis club Lier og Lier kommune, og som alle kan bidra inn i.

Formålet med Eplefondet er å oppfylle Fritidserklæringen gjennom å sikre at alle barn og unge i Lier kommune har lik mulighet for deltagelse på fritidsarenaer.

Fritidserklæringen ble signert av regjeringen, KS og en rekke organisasjoner, og bygger på FN’s konvensjon om barns rett til å delta i fritidsaktiviteter – uavhengig av foreldrenes økonomiske og sosiale situasjon.

Hva kan man søke om støtte til

Eplefondet skal først og fremst sikre et fullverdig fritidstilbud. Kostnaden for et fullverdig fritidstilbud vil variere avhengig av aktivitet, men vil normalt inneholde kontingenter, lisenser, cuper og lignende.  Hva foreldrene selv kan betale, og hva som organisasjonen kan bidra med, vil også være varierende, men hensikten er å lage et «spleiselag» mellom alle aktører for å gi barna et godt fritidstilbud. Utover dette kan man også søke om støtte til ferietilbud og andre gode opplevelser.

Hvem kan søke 
Alle registrerte kultur- og idrettsforeninger eller organisasjoner som tilbyr medlemskap for barn og unge kan søke. Privatpersoner og tjenester for barn og unge kan også søke på vegne av familien.

Hvordan søker man
Du finner lenke til søknadsskjema øverst på denne siden, grønn knapp. Når du kommer til skjemaet trykker du på «start undersøkelse». Lurer du på om du er søkeberettiget kan du ta kontakt med oss på eplefondet@lier.kommune.no

Vi inviterer organisasjoner, næringsliv og private til å bli med på spleiselaget.

Sammen kan vi gi flere barn og unge gode Lieropplevelser!

VIPPS: 640840

Har du spørsmål til Eplefondet?

Informasjon

Adresse:
Fosskvartalet(Lier Frivilligsentral)
Bruveien 2
3403 Lier

Telefon:
32 22 01 00
32 22 02 43

Epost
eplefondet@lier.kommune.no